Indemniad Proffesiynol i Gyfreithwyr

Mae Tarian (Yswiriant) Cyf wedi bod yn trefnu polisiau yswiriant ar gyfer y sector broffesiynol ers dros 25 o flynyddoedd.  Gyda polisiau Indemniti Proffesiyniol i gwmniau o bob maint, mae Tarian yn medru ateb eich gofynnion.

Mae gennym fynediad i bolisïau graddio “A” gan nifer o  yswirwyr a sefydlwyd yn cynnig prisiau cystadleuol. Mae polisiau ar gael ar gyfer unrhyw gwmni, gan gynnwys ymarferwyr unigol. Mae pob un o'r polisïau yn cydymffurfio gyda’r Telerau Isafswm y Cymdeithas y Gyfraith. Gellir gwarchodaeth gael ei drefnu am cyfnod o 12 neu 19 mis.

Rydym yn sylweddoli bod cael yswiriant o yswiriwr ag enw da a premiwm rhesymol yw eich prif flaenoriaeth pan ddaw at eich yswiriant Indemniad Proffesiynol, ac felly byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen cyn anfon eich cyflwyniad i'r yswiriwr - gan sicrhau newid buan a cyfraddau gorau y yswirwyr.

Cysylltwch a ni am dyfynbris

Mae gwybod bod Tarian yn gofalu am ein polisïau yswiriant yn golygu bod gennyf un beth yn llai i ofidio amdano, ac mae modd i mi fwrw ymlaen gyda'r gwaith o redeg fy musnes.  Maent yn gwrtais ac o gymorth, ac maent bob amser yn chwilio am y cynnig gorau i ni heb gyfaddawdu ar y sicrwydd.

Tudur Williams, T W Williams & Son Ltd, Pwllheli