Yswiriant Siop

Cyn i chi lanw eich silffoedd, trefnu staff ac agor eich drysau, rhaid i chi ystyried Yswiriant Siop os ydych yn dymuno osgoi ergyd ariannol fawr i'ch siop, eich masnachfraint neu'ch safle, sy'n gallu bod mewn amrywiaeth o ffurfiau, ac ar y cyfan, byddant yn bethau annisgwyl.

Gall Tarian helpu trwy fwrw golwg ar eich busnes, ei faint, sut yr ydych yn gweithredu, yr hyn yr ydych yn ei werthu, cyn creu polisi Yswiriant Siop a fydd yn caniatáu i chi werthu yn hyderus, gan wybod bod gennych chi becyn sy'n cynnig popeth y byddwch ei angen am bris cystadleuol.

Mae modd i sicrwydd adeilad eich yswirio am y swm o ailadeiladu'r adeilad pe bai'r drychineb eithaf yn digwydd, ac mae atebolrwydd cyhoeddus, cynnyrch a chyflogwyr yn sicrwydd hanfodol ar gyfer unrhyw fusnes sy'n gwerthu nwyddau, sy'n cydweithio'n agos gydag aelodau'r cyhoedd, ac y mae ganddo weithlu o unrhyw faint.  Mae modd i gynnydd tymhorol i gyfyngiadau stoc ddelio gyda chyfnodau mwy prysur i'r busnes, sy'n gallu amrywio gan ddibynnu ar eich gwasanaeth, ac mae modd i drefniadau disodli gwydr mewn argyfwng sicrhau bod ffenestri a drysau yn cael eu trwsio yn gyflym.

Rydym yn dymuno eich helpu i sicrhau bod y busnes manwerthu y mae'n siŵr eich bod wedi gweithio'n galed i'w ddatblygu, yn cael ei ddiogelu gan y polisi Yswiriant Siop cywir, boed yn siop adrannol neu gadwyn, yn siop bwtîc ar y stryd fawr neu'n siop gyfleustra.  Dewch i drafod eich busnes gyda ni yn Tarian fel bod modd i ni chwilio am yr amodau gorau sydd ar gael gan banel o yswirwyr sefydledig yn y DU.

Mae gwybod bod Tarian yn gofalu am ein polisïau yswiriant yn golygu bod gennyf un beth yn llai i ofidio amdano, ac mae modd i mi fwrw ymlaen gyda'r gwaith o redeg fy musnes.  Maent yn gwrtais ac o gymorth, ac maent bob amser yn chwilio am y cynnig gorau i ni heb gyfaddawdu ar y sicrwydd.

Tudur Williams, T W Williams & Son Ltd, Pwllheli