Amdanom Ni

Sefydlwyd ym 1987, a sefydlwyd Tarian fel busnes brocer annibynnol ym 1999 ar ôl ailstrwythuro'r cwmni gwreiddiol.

Mae Tarian yn frocer traddodiadol sy'n canolbwyntio ar y dyfodol, ac mae ei wasanaeth dwyieithog yn cynnig gwefan lawn, llinell ffôn a gohebiaeth ar ffurf negeseuon e-bost i'n cwsmeriaid personol a masnachol yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae ein swyddfa yn nhref hanesyddol Caernarfon, ac rydym wastad yno i gynnig gwasanaeth wyneb-yn-wyneb traddodiadol gan frocer stryd fawr, gan ehangu ein gwasanaethau ar-lein er mwyn cynnig yr un gwasanaeth dibynadwy a phersonol hwnnw, ynghyd ag amser a lle sy'n gyfleus i'n cleientiaid. 

Fel aelod o Broker Network, y rhwydwaith mwyaf blaenllaw yn y DU ar gyfer broceriaid yswiriant annibynnol, mae modd i ni fanteisio ar lu o gynhyrchion a thanysgrifenwyr arbenigol, na fyddent ar gael fel arall, gan roi'r cyfle i ni greu polisi wedi'i deilwra ar gyfer ein cwsmeriaid unigol a'n cwsmeriaid busnes am bris cystadleuol.

Os hoffech gael gwybod ein newyddion diweddaraf, ein cynigion a'n rafflau, cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio yma.

Mae Tarian yn enw masnachu Tarian (Yswiriant) Cyf, sy'n cael ei awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, rhif awdurdodi 304962.  Mae Tarian (Yswiriant) Cyf wedi'i gofrestru yng Nghymru dan rif cwmni 3720798 ac mae ein swyddfa gofrestredig yn 14 Stryd Y Porth Mawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 1AG.

Mae gwybod bod Tarian yn gofalu am ein polisïau yswiriant yn golygu bod gennyf un beth yn llai i ofidio amdano, ac mae modd i mi fwrw ymlaen gyda'r gwaith o redeg fy musnes.  Maent yn gwrtais ac o gymorth, ac maent bob amser yn chwilio am y cynnig gorau i ni heb gyfaddawdu ar y sicrwydd.

Tudur Williams, T W Williams & Son Ltd, Pwllheli