Tystebau

Mr Iorwerth Williams

Mae wastad yn bleser siarad gyda staff cyfeillgar Tarian ac maent yn darparu gwasanaeth effeithlon a phroffesiynol ar ein cyfer.  Rydym yn fwy na bodlon rhoi ein hanghenion yswiriant yn eu gofal nhw, ac ni fyddem yn petruso eu hargymell i'n cleientiaid

Mr Iorwerth Williams, Partner, Cyfrifwyr Dunn & Ellis, Porthmadog

Tudur Williams

Mae gwybod bod Tarian yn gofalu am ein polisïau yswiriant yn golygu bod gennyf un beth yn llai i ofidio amdano, ac mae modd i mi fwrw ymlaen gyda'r gwaith o redeg fy musnes.  Maent yn gwrtais ac o gymorth, ac maent bob amser yn chwilio am y cynnig gorau i ni heb gyfaddawdu ar y sicrwydd.

Tudur Williams, T W Williams & Son Ltd, Pwllheli

Dr H Roberts

Gwasanaeth effeithlon a chyfeillgar ac yn barod i helpu bob amser

Dr H Roberts

Mrs S Ellis-jones

Argymhellwyd Tarian i mi, ac fel cwsmer nawr, byddwn yn falch i'w hargymell fy hun

Mrs S Ellis-jones

Ms S Roberts

Gwnes i eu hargymell i'm merch ac mae'r ddwy ohonom yn gwsmeriaid hapus Tarian erbyn hyn

Ms S Roberts

Argymhellwyd Tarian i mi, ac fel cwsmer nawr, byddwn yn falch i'w hargymell fy hun

Mrs S Ellis-jones