Mr Iorwerth Williams, Partner, Cyfrifwyr Dunn & Ellis, Porthmadog

Mae wastad yn bleser siarad gyda staff cyfeillgar Tarian ac maent yn darparu gwasanaeth effeithlon a phroffesiynol ar ein cyfer.  Rydym yn fwy na bodlon rhoi ein hanghenion yswiriant yn eu gofal nhw, ac ni fyddem yn petruso eu hargymell i'n cleientiaid

Gwasanaeth effeithlon a chyfeillgar ac yn barod i helpu bob amser

Dr H Roberts