Mr Iorwerth Williams, Partner, Cyfrifwyr Dunn & Ellis, Porthmadog

Mae wastad yn bleser siarad gyda staff cyfeillgar Tarian ac maent yn darparu gwasanaeth effeithlon a phroffesiynol ar ein cyfer.  Rydym yn fwy na bodlon rhoi ein hanghenion yswiriant yn eu gofal nhw, ac ni fyddem yn petruso eu hargymell i'n cleientiaid

Gwnes i eu hargymell i'm merch ac mae'r ddwy ohonom yn gwsmeriaid hapus Tarian erbyn hyn

Ms S Roberts