Mrs S Ellis-jones

Argymhellwyd Tarian i mi, ac fel cwsmer nawr, byddwn yn falch i'w hargymell fy hun

Gwnes i eu hargymell i'm merch ac mae'r ddwy ohonom yn gwsmeriaid hapus Tarian erbyn hyn

Ms S Roberts