Tarian

14 Stryd Y Porth Mawr
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AG

Tel: 01286 677 787
Email: cwsmeriaid@tarianarlein.com

A fyddech gystal â sicrhau na fyddwch yn datgelu unrhyw ddata sensitif.

Ein bwriad pob amser yw cynnig gwasanaeth o’r safon uchaf posib. Fodd bynnag rydym yn cydnabod bod achlysuron pan fydd pethau yn mynd yn chwith, ac os a phryd bydd hyn yn digwydd rydym yn blaenoriaethu i ddatrus y sefyllfa yn gyflym ac yn deg.

Os nad ydych yn fodlon gyda ein ymateb terfynnol , efallai bod gennych yr hawl i gyfeirio’r mater i’r Financial Ombudsman Service (FOS). Mae mwy o wybodaeth ar gael drwy gais ar eu gwefan, www.financial-ombudsman.org.uk/welsh

Blog/Story

Mr Iorwerth Williams

Mae wastad yn bleser siarad gyda staff cyfeillgar Tarian ac maent yn darparu gwasanaeth effeithlon a phroffesiynol ar ein cyfer.  Rydym yn fwy na bodlon rhoi ein hanghenion yswiriant yn eu gofal nhw, ac ni fyddem yn petruso eu hargymell i'n cleientiaid

Mr Iorwerth Williams, Partner, Cyfrifwyr Dunn & Ellis, Porthmadog

Tudur Williams

Mae gwybod bod Tarian yn gofalu am ein polisïau yswiriant yn golygu bod gennyf un beth yn llai i ofidio amdano, ac mae modd i mi fwrw ymlaen gyda'r gwaith o redeg fy musnes.  Maent yn gwrtais ac o gymorth, ac maent bob amser yn chwilio am y cynnig gorau i ni heb gyfaddawdu ar y sicrwydd.

Tudur Williams, T W Williams & Son Ltd, Pwllheli