Indemniad Proffesiynol i Gyfreithwyr

Mae Tarian (Yswiriant) Cyf wedi bod yn trefnu polisiau yswiriant ar gyfer y sector broffesiynol ers dros 25 o flynyddoedd.  Gyda polisiau Indemniti Proffesiyniol i gwmniau o bob maint, mae Tarian yn medru ateb eich gofynnion.

Mae gennym fynediad i bolisïau graddio “A” gan nifer o  yswirwyr a sefydlwyd yn cynnig prisiau cystadleuol. Mae polisiau ar gael ar gyfer unrhyw gwmni, gan gynnwys ymarferwyr unigol. Mae pob un o'r polisïau yn cydymffurfio gyda’r Telerau Isafswm y Cymdeithas y Gyfraith. Gellir gwarchodaeth gael ei drefnu am cyfnod o 12 neu 19 mis.

Rydym yn sylweddoli bod cael yswiriant o yswiriwr ag enw da a premiwm rhesymol yw eich prif flaenoriaeth pan ddaw at eich yswiriant Indemniad Proffesiynol, ac felly byddwn yn gweithio gyda chi i sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen cyn anfon eich cyflwyniad i'r yswiriwr - gan sicrhau newid buan a cyfraddau gorau y yswirwyr.

Cysylltwch a ni am dyfynbris

Mae wastad yn bleser siarad gyda staff cyfeillgar Tarian ac maent yn darparu gwasanaeth effeithlon a phroffesiynol ar ein cyfer.  Rydym yn fwy na bodlon rhoi ein hanghenion yswiriant yn eu gofal nhw, ac ni fyddem yn petruso eu hargymell i'n cleientiaid

Mr Iorwerth Williams, Partner, Cyfrifwyr Dunn & Ellis, Porthmadog