Yswiriant Eiddo

Mae Yswiriant Eiddo ar gyfer mentrau masnachol yn gweithredu yn yr un modd ag yswiriant aelwydydd personol i raddau helaeth, gan gynnwys peryglon ar gyfer yr adeilad megis tân, llifogydd, stormydd, difrod maleisus a lladrad, ynghyd â'r cynnwys, y gallent ddioddef o ganlyniad i risgiau o'r fath.

Mae sicrwydd Adeilad a Chynnwys yn cynrychioli'r rhan fwyaf o bolisi Yswiriant Eiddo, ac mae Yswiriant Adeilad yn ofynnol er mwyn talu am y gost o'i ailadeiladu yn llwyr – lefel ddiogelwch ddefnyddiol os bydd coeden yn cwympo ar eich eiddo neu os bydd yn cael ei ddifrodi gan storm.

Mae Yswiriant Cynnwys yn cynnwys y rhan fwyaf o eitemau yn eich eiddo masnachol, gan gynnwys dodrefn stoc, a gosodiadau.  Mae'n bwysig bod gwerth yr eitemau hyn yn cael ei ystyried yn llawn, gan gynnwys unrhyw gynnydd o ran cyfanswm y stoc cyn y Nadolig, er enghraifft.

Gall ein harbenigwyr yn Tarian helpu gydag un agwedd ar Yswiriant Eiddo, neu'r ddwy ohonynt, trwy ddeall eich gofynion yn y lle cyntaf, os ydych yn prydlesu'r eiddo neu os ydych yn berchen arno, ynghyd â sut y defnyddir yr adeilad, cyn dewis cynhyrchion sy'n cyd-fynd gyda'i gilydd i roi datrysiad yswiriant sy'n cynnig y diogelwch delfrydol ar gyfer eich eiddo masnachol. 

Er mwyn sicrhau bod eich polisi Yswiriant Eiddo yn gweithio'n galed i roi cymaint o ddiogelwch a hyblygrwydd ag y bo modd i chi, rydym yn cynnwys costau cyfreithiol, amhariad i'r busnes, a llinell gymorth gyfreithiol 24 awr hefyd.  Dyma ffordd Tarian o sicrhau na fyddwch yn colli unrhyw fusnes yn ystod y cyfnod pan fydd eich eiddo a'i gynnwys yn cael eu hadfer i'w cyflwr blaenorol.

Argymhellwyd Tarian i mi, ac fel cwsmer nawr, byddwn yn falch i'w hargymell fy hun

Mrs S Ellis-jones