Yswiriant Eiddo

Mae Yswiriant Eiddo ar gyfer mentrau masnachol yn gweithredu yn yr un modd ag yswiriant aelwydydd personol i raddau helaeth, gan gynnwys peryglon ar gyfer yr adeilad megis tân, llifogydd, stormydd, difrod maleisus a lladrad, ynghyd â'r cynnwys, y gallent ddioddef o ganlyniad i risgiau o'r fath.

Mae sicrwydd Adeilad a Chynnwys yn cynrychioli'r rhan fwyaf o bolisi Yswiriant Eiddo, ac mae Yswiriant Adeilad yn ofynnol er mwyn talu am y gost o'i ailadeiladu yn llwyr – lefel ddiogelwch ddefnyddiol os bydd coeden yn cwympo ar eich eiddo neu os bydd yn cael ei ddifrodi gan storm.

Mae Yswiriant Cynnwys yn cynnwys y rhan fwyaf o eitemau yn eich eiddo masnachol, gan gynnwys dodrefn stoc, a gosodiadau.  Mae'n bwysig bod gwerth yr eitemau hyn yn cael ei ystyried yn llawn, gan gynnwys unrhyw gynnydd o ran cyfanswm y stoc cyn y Nadolig, er enghraifft.

Gall ein harbenigwyr yn Tarian helpu gydag un agwedd ar Yswiriant Eiddo, neu'r ddwy ohonynt, trwy ddeall eich gofynion yn y lle cyntaf, os ydych yn prydlesu'r eiddo neu os ydych yn berchen arno, ynghyd â sut y defnyddir yr adeilad, cyn dewis cynhyrchion sy'n cyd-fynd gyda'i gilydd i roi datrysiad yswiriant sy'n cynnig y diogelwch delfrydol ar gyfer eich eiddo masnachol. 

Er mwyn sicrhau bod eich polisi Yswiriant Eiddo yn gweithio'n galed i roi cymaint o ddiogelwch a hyblygrwydd ag y bo modd i chi, rydym yn cynnwys costau cyfreithiol, amhariad i'r busnes, a llinell gymorth gyfreithiol 24 awr hefyd.  Dyma ffordd Tarian o sicrhau na fyddwch yn colli unrhyw fusnes yn ystod y cyfnod pan fydd eich eiddo a'i gynnwys yn cael eu hadfer i'w cyflwr blaenorol.

Mae gwybod bod Tarian yn gofalu am ein polisïau yswiriant yn golygu bod gennyf un beth yn llai i ofidio amdano, ac mae modd i mi fwrw ymlaen gyda'r gwaith o redeg fy musnes.  Maent yn gwrtais ac o gymorth, ac maent bob amser yn chwilio am y cynnig gorau i ni heb gyfaddawdu ar y sicrwydd.

Tudur Williams, T W Williams & Son Ltd, Pwllheli