10 ffordd y gallwch fod yn annilysu eich yswiriant car

Yn ôl ymchwil gan uSwitch.com, mae 63% o yrwyr yn gwneud camgymeriadau syml a allai arwain at gwmnïau yswiriant yn gwrthod talu allan os byddent angen gwneud hawliad. Yn ogystal i hynny, allan o’r rhai a arolygwyd, cyfaddefodd 25% nad oeddent yn sylweddoli y gallai'r mân wallau hyn eu gadael allan o boced, a dywedodd 37% nad oeddent yn cofio y buasai’r gwallau hyn yn gallu dylanwadu ar hawliad yswiriant.

Dyma'r 10 prif gamgymeriad a allai annilysu eich yswiriant modur (Fife Today):

  1. "Gwisgo sodlau uchel neu ‘flip flops’ wrth yrru (25%) 
  2. Gadael y car heb ei gloi (24%) 
  3. Rhoi'r gorau i gynnal a chadw car pan fo angen (21%) 
  4. Anghofio i adnewyddu MOT y car ar amser (16%) 
  5. Gadael i anifeiliaid anwes fod yn rhydd yn y car (15%) 
  6. Benthyg car i ffrind neu aelod o'r teulu (14%) 
  7. Peidio diweddaru manylion ar ôl newid swydd (9%) 
  8. Atodi dis ffug, neu wrthrych arall, i ddrych golwg cefn (9%) 
  9. Anghofio adnewyddu treth cerbyd ar amser (9%) 
  10. Anwybyddu faint o filltiroedd rydych yn teithio bob dydd (8%)" 

 

Os caiff eich modur ei ddifrodi neu ei ddwyn ac rydych angen gwneud cais, fedrwch chi ddim fforddio gwneud camgymeriadau syml a allai annilysu eich yswiriant. Mae'n hollbwysig eich bod yn sylwi ar ddyddiadau adnewyddu ei yswiriant modur i sicrhau eich bod wedi eich amddiffyn bob amser ac osgoi gwneud y camgymeriadau diofal hyn. Am unrhyw ymholiadau am yswiriant modur, cysylltwch â ymgynghorwyr proffesiynol a phrofiadol Tarian.

Ffynhonnel: http://www.fifetoday.co.uk/lifestyle/10-ways-you-could-be-invalidating-your-car-insurance-1-4533510