Amser Adnewyddu am Indemniad Proffesiynol i Gyfreithwyr

Efallai fod Hydref yn ymddangos fel amser hir i ffwrdd ond mae'n rhaid i tua 70% o Gyfreithwyr ym Mhrydain fod wedi cael polisi yswiriant Indemniad Proffesiynol mewn grym ar gyfer y flwyddyn.

Nawr yw'r amser i fod yn cyflwyno eich cyflwyniadau adnewyddu a mynd at froceriaid eraill sy'n chwilio am ddewisiadau eraill.

Mae Tarian yn hapus ac yn fwy na pharod i’ch cynorthwyo gyda'ch Yswiriant Indemniad Professiynnol - am fwy o fanylion ewch i'n tudalen Yswiriant Indemniad Proffesiynol i Gyfreithwyr.