Awgrymiadau i arbed eich ‘Dolig rhag mynd i fyny mewn mwg

Ni fydd yr holl addurniadau hardd ac amser anhygoel y Nadolig yn golygu dim os bydd eich coeden, twrci, neu hyd yn oed eich tŷ cyfan yn mynd ar dân.

Gyda addurniadau fflamadwy, socedi sydd wedi eu gorlwytho, golliadau poeth a chogyddion ffyrnig, rydym gyda mwy o risg o beryglon tân nag unrhyw fis arall o’r flwyddyn ym mis Rhagfyr.

Gwnewch eich hun yn ymwybodol o’r peryglon canlynol i helpu sicrhau fod eich Nadolig chi yn ddiogel.

Coeden Nadolig

Mae unrhyw ddelwedd ddelfrydol o’r Nadolig yn cynnwys coeden, rhywfaint o oleuadau, ac efallai tân agored – yr holl elfennau sydd eu hangen i ddechrau tân cartref.

Os ydych chi’n prynu coeden go iawn, ewch am yr un mwyaf ffres, gan fod canghennau sych, brwnt yn fwy llosgadwy. Dim ond ychydig o sbarciau mae yn ei gymryd i roi coeden go iawn ar dân, a all ddatblygu’n dân difrifol mewn cyn lleied â 60 eiliad, gyda mygdarth gwenwynig.

Cadwch y goeden o leiaf 3 metr i ffwrdd oddi wrth danau, gwresogyddion a ffynonellau gwres eraill.

Goleuadau

Sut all rhywbeth mor brydferth fod yn gymaint o risg? Yn eithaf hawdd, mae’n ymddangos; mae goleuadau ‘dolig yn gyfrifol am 1 mewn 3 o danau coeden Nadolig.

Er eu bod yn yr opsiwn mwy effeithlon o ran ynni, gall goleuadau LED ddechrau tanau gan eu bod yn tueddu i gyrraedd tymheredd uwch, felly peidiwch byth a gadael y unrhyw fath o olau ymlaen heb oruchwyliaeth.

Sicrhewch fod unrhyw olau rydych chi’n eu defnyddio gyda marc diogelwch y Safon Brydeinig, ac yn prynu rhai newydd os mae’r cordiau wedi gwisgo.

Os ydych chi am roi goleuadau i fyny tu allan, sicrhewch eu bod wedi eu cynllunio ar gyfer hyn. Efallai y byddai’n werth gosod soced diogelwch allanol os byddych yn rhoi goleuadau tu allan yn flynyddol.

Cinio

Gyda’r straen sydd yn cael ei roi ar y cogydd am y dydd a’r traddodiad o osod pwdinau ar dân, nid yw’n syndod bod y rhan fwyaf o danau o gwmpas y Nadolig yn dechrau yn y gegin. Gall amseru a llawer o ddarganfyddiadau olygu ei fod yn hawdd i’r cinio fynd i fyny mewn mwg. Os nad ydych yn ymddiried yn eich hun i gofio cadw llygad ar y coginio ac i gofio diffodd y popty, efallai buasai’n well ystyried cael bwffe yn lle.

Canhwyllau

Mae tanio canhwyllau yn creu awyrgylch hudol, ond peidiwch â byth eu gadael mewn llefydd anaddas gan y gallant roi pethau fflamadwy eraill megis cardiau Nadolig ar dân.

Nid yw’n syndod mai Rhagfyr yw’r mis sy’n gweld mwyaf o danau cannwyll gartref, maent yn cyfri am 40% o danau addurniadau cartref.

Cadwch nhw yn ddiogel trwy eu cadw i ffwrdd o addurniadau fflamadwy eraill, a pheidiwch byth a’u gadael heb oruchwyliaeth.

Socedi sydd wedi eu gorlwytho

Ni does yno fyth digon o socedi ar gyfer teclynnau newydd, goleuadau Nadolig a systemau sŵn. Y ffordd cyflyma a hawsaf sy’n cael ei ffafrio gan lawer yw rhoi un estyniad yn sownd i un arall i greu mwy o socedi, ond dyma un o brif achosion tanau tŷ o gwmpas y Nadolig. Yn lle hynny, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio un estyniad gyda’r nifer iawn o socedi, ai’ fod wedi ei warchod rhag ymchwydd.

‘Chargeio’

Mae ‘chargers’ rhad a gor-chargeio yn gallu achosi tân difrifol. Cadwch eich dyfais arwyneb called a dadlwythwch y ddyfais cyn gynted ag y mai wedi ei chargeio’n llawn. Bydd osgoi ‘chargers’ rhad yn costio llai yn y tymor hir os bydd yn rhaid i chi atgyweirio difrod i’ch ffôn a bydd yn lleihau'r risg o dân neu anaf.

Drwy fod yn ymwybodol, edrych ar eich larwm mwg a chymryd camau syml i leihau peryglon tân, gallwch gael Nadolig sy’n llawn bwyd blasus ac sydd wedi’i addurnod yn hyfryd, heb risgio eich diogelwch.