3 ateb i arbed plastig y gall ddod yn ôl

Y siop ‘Iceland’, Penzance, ‘Blue Planet’, y Llywodraeth – mae ganddynt oll eu golygfeydd ar fyd nad ydynt bellach yn dibynnu gymaint ar blastig sy’n gorfod cael ei daflu i ffwrdd a oedd unwaith yn yr ateb i hwylustod ac yn awr yn broblem i’r blaned.

Wrth iddi nodi cynlluniau hirdymor Prydain i gael amgylchedd iachach, dywedodd Theresa May y byddai cenedlaethau’r dyfodol yn synnu ar sut yr ydym yn caniatáu i gymaint o blastig diangen cael ei gynhyrchu heddiw.

Efallai mai'r genhedlaeth ddiwethaf oedd â'r syniad cywir pan ddaeth i gynhwysiant a glendid?

Dyma dri mesur lleihau plastig o genhedla cynt a allai cael eu hailgyflwyno:

Dychwelyd faniau llefrith

Pan ddechreuodd archfarchnadoedd werthu poteli llefrith plastig yn dal aml-beintiau yn y 1990au, nododd ddiwedd y cyfnod o dderbyn poteli llefrith gwydr ar eich stepen drws a ddechreuodd ar ddiwedd y 19eg ganrif. Ond gyda chynhwysedd ailgylchu cyfyngedig yn y DU a chyfreithiau newydd yn Tsieina a fydd yn golygu y byddent yn gwrthod gwastraff tramor ar raddfa eang, mae faniau llefrith yn dod yn ôl, gyda chynnydd o 200,000 o gwsmeriaid yn y ddwy flynedd diwethaf.

Copr bystio bygiau

Mae astudiaethau ledled y byd wedi dangos gostyngiad o 90% mewn bacteria byw ar arwynebau cyffelyb yn aml mewn amgylcheddau meddygol, gan gynnwys unedau gofal dwys lle mae haint bacteriol yn hynod o berygl. Dangosodd astudiaethau eraill a gynhaliwyd mewn tair uned gofal dwys yn yr Unol Daleithiau ostyngiad mewn 58% o gyfraddau heintiau.

Nid yw nodweddion iacháu copr yn newydd: defnyddiwyd ffeiliau mewn gan yr Eifftiaid i leihau heintiau a chynyddu proses wellau. Er y gall y gost fod yn ffactor i atal gosodiad copr eang, mae astudiaeth o Gonsortiwm Economeg Iechyd Prifysgol Efrog wedi dangos ei fod yn gost y gall ei adennill mewn cyn lleied â dau fis wrth i gyfnod aros yn y claf fod yn fyrrach.

Yfed yn y stryd

Bydd y genhedlaeth nesaf o ffynhonnau dwr, gyda chefnogaeth Michael Gove a Sadiq Khan, yn rhwystro poteli gwastraffus. Ar hyn o bryd mae llai na hanner y poteli dŵr plastig 7.7bn rydym ni fel cenedl yn cael eu hailgylchu bob blwyddyn.

Meddwl am newid yn eich busnes i fod yn fwy amgylcheddol? Sicrhewch eich bod yn gadael i'ch brocer neu ddarparwyr yswiriant wybod am unrhyw newidiadau sylweddol i stoc, offer a gweithrediadau er mwyn sicrhau eich bod yn parhau i gael amddiffyniad addas ar gyfer eich cynnwys.