3 ffordd y gall diogelwch bancio’r dyfodol newid y gêm i hacwyr

Rydym wedi arfer gydag ein darllenwyr cerdyn bach sy'n creu cod unigryw cyn i ni allu mewngofnodi i'n cyfrifon ar-lein. Ond mae'r nodweddion hyn a oedd unwaith yn dechnoleg diogelwch bancio newydd nawr braidd yn hen. Felly, beth sydd nesaf?

O rifau PIN dynamig i sganwyr llygaid, mae yna garafan newydd o dechnoleg sy’n cael ei gynllunio i stopio twyllwyr a hacwyr. Ai hyn yw bancio'r dyfodol?

Cardiau Hunanddinistriol

Eisiau teimlo fel James Bond? Mae’n bosib y gallai polymerau arbennig sy'n cael eu harchwilio gan Brifysgol yn Iowa greu cardiau sy’n llythrennol toddi pan fy sbardun yn cael ei weithredu. Felly mae’n bosib os bydd eich cerdyn yn cael ei ddwyn, gallwch anfon signal anghysbell.

Hunan Sganio

Mae sganio biometreg eisoes yn dod yn boblogaidd – meddyliwch am fancio “First Direct” sy’n cydnabod eich llais, neu'r“iPhone X” sy’n datgloi pan fyddwch chi’n edrych arno. Y llynedd, daeth TSB yn y banc cyntaf i ddefnyddio sganio iris y llygaid ar rai modelau ffôn Samsung.

Mae adnabyddiaeth biometreg yn cynnig 266 o nodweddion unigryw, o'i gymharu â dim ond 40 mewn olion bysedd. Yn y dyfodol? Mae arbenigwyr diogelwch yn credu y gallem i gyd fod yn datgloi nodweddion dim ond trwy edrych arnynt.

PIN Dynamig

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn cael trafferth cofio rhif PIN unigol, ond beth os all eich cod, CVV a dyddiad dod i ben y cerdyn i gyd newid wrth wthio botwm? Mae cerdyn credyd Da Vinci yn edrych fel cerdyn credyd pin arferol, ond mae hefyd yn cynnwys sgrin arddangos, bysellfwrdd, prosesydd a batri bach. Cysylltwch y cerdyn gydag eich cyfrifon Visa, Mastercard neu American Express, yna cynhyrchu PIN neu CVV un-amser ar y cerdyn ei hun.

Gall Tarian helpu i amddiffyn eich cyllid gyda llu o yswiriant arbenigol. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.