5 awgrymiad i gadw eich ffôn yn ddiogel ar eich gwyliau

P'un a ydych ar wyliau gyda eich gwaith neu eisiau diweddaru eich ffrindiau ar wefanau cymdeithasol gyda dyddiadur o'ch taith, mae sicrhau bod eich ffôn yn ddiogel rhag haciau yr un mor bwysig dramor ag y mae gartref. Yn anffodus, mae'n hawdd peidio bod yn wyliadwrus pan mewn gwlad tramor. Dyma 5 ffordd i gadw eich ffôn yn ddiogel:

1. Gwnewch yn siwr bod eich ffôn wedi cael ei ddiweddaru

Mae diweddariadau yn helpu i sicrhau bod eich ffôn gyda’r mesurau diogelwch diweddaraf. Os nad ydych yn cynnal diweddariadau pwysig, gall eich ffôn fod yn niweidiadwy.

2. Byddwch yn ofalus o’r hyn yr ydych yn rhannu

Os ydych yn un o'r 41% sydd yn postio ar wefanau cymdeithasol tra rydych i ffwrdd, gwnewch yn siwr eich bod yn gwirio eich gosodiadau preifatrwydd i wneud yn siŵr nad ydych chi gor-rannu. Mae gwahaniaeth rhwng dangos i’ch ffrindiau eich bod yn cael amser hyfryd a darlledu eich lleoliad i bawb a datgelu I’r byd nad ydych chi gartref.

3.Byddwch yn ofalus pa gysylltedd rydych yn ei ddefnyddio

Mae'n well i droi eich Bluetooth i ffwrdd pan rydych allan, fel ni all bobl eraill gael mynediad at eich ffôn drwy ffeindio ei signal. Os ydych chi'n defnyddio Wi-Fi, gwnewch yn siŵr ei fod yn rhwydwaith diogel, megis un yn y gwesty sy'n cael ei ddiogelu gan gyfrinair.

4.Defnyddiwch gyfrinair

Mae'n cymryd llai na phum munud i roi cyfrinair ar eich ffôn neu liniadur, ac mae’n sicrhau os caiff ei ddwyn, bydd yn llawer anoddach i ladron gael mynediad at yr holl wybodaeth arno.

5.Cadwch lygad ar eich cyfrifon

Gwiriwch eich cyfrifon banc (ar rwydwaith gwarantedig, wrth gwrs) i weld a oes unrhyw beth anghyffredin yn digwydd. Y cyflymach yr ydych yn sylweddoli fod rhywbeth o’i le, y gorau.

Gall Yswiriant Teithio gynnwys yswiriant ar gyfer eich holl declynnau, ond mae angen i chi gymryd camau rhesymol i'w cadw'n ddiogel. Gwiriwch eich polisi cyn teithio ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Tarian.