5 ffordd i ddarganfod os mae eich ‘charger’ ffôn yn ffug

Edrychwch ar eBay a gallwch brynu 'charger Samsung' yn ôl pob sôn am ychydig dros £1. Mae hyn yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir o gofio eu bod wedi'u rhestru mewn mannau eraill am ychydig llai na £25, oherwydd ei fod yn rhy dda i fod yn wir.

Mae ‘chargers’ ffôn ffug yn rhad ac yn hawdd i gael gafael arnynt. Y broblem ydi bod 99% o'r rhai a werthwyd ar-lein wedi methu prawf diogelwch sylfaenol mewn arbrawf a gynhaliwyd gan y Sefydliad Safonau Masnach Siartredig.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi? Rhybuddiodd y Frigâd Dân yn Llundain ei fod yn golygu perygl o niwed i’ch ffôn, trydan laddiadau, llosgiadau a thanau tai.

Fe wnaethon nhw ryddhau adroddiad ynglŷn â pheryglon ‘chargers’ ffug ar ôl ymchwiliad a amlygodd diffygion difrifol bosibl.

"Roeddwn i wedi synnu gyda faint o beryglus y mae'r ‘chargers’ yma yn gallu bod," meddai'r ymchwilydd tân, Andrew Vaughan-Davies.

"Ydi o werth rhoi bywydau eich teulu mewn perygl a chymryd y siawns o ddinistrio'ch cartref er mwyn arbed ychydig o bunnoedd?"

Dweud y gwahaniaeth rhwng ‘charger’ go iawn ag un ffug

Y ffordd orau i osgoi ‘charger’ ffug a allai fod yn beryglus yn y lle cyntaf yw prynu un gan werthwyr gydag enw da yn unig. Gallant fod yn wneuthurwr y ffôn, naill ai ar-lein neu ar y stryd fawr.

Os ydych chi'n prynu ‘charger’ ar-lein ac nid ydych yn siŵr os mae o’n un ffug, mae yna rai pethau y gallwch chi edrych amdanynt pan fydd yn eich meddiant:

  • Marc diogelwch – Sef logo cylchol gyda'r geiriau "safety mark" wrth ei ymyl. Os yw hyn yn absennol, neu mae "safety" wedi cael ei sillafu yn anghywir, anfonwch yn ei ôl. 
  • Marciau gweithgynhyrchydd – Os mae eich ‘charger’ wedi dod oddi wrth y gwneuthurwr, yn newydd neu ail law, dylai fod â'i logo a'i rif model arno yn ogystal â marc diogelwch CE. Fodd bynnag, mae'n werth nodi y gellir gwneud hyn yn hawdd, felly peidiwch â dibynnu ar hyn yn gyfan gwbl. 
  • Pwysau - Dylai addaswyr wal a ‘chargers’ gwirioneddol bwyso o leiaf 40g, sy'n drymach na rhai ffug oherwydd bod ganddynt fwy o gydrannau. Mae 40g yn gyfartal i ychydig yn fwy na phwysau darnau arian pedair punt. 
  • Porthladd USB - Gallai'r rhain fod y ffordd anghywir neu ar yr ochr yn hytrach nag ar waelod y ‘charger’, dibynnu ar ba frand ffôn sydd gennych.
  • Cyfarwyddiadau - Os ydych chi wedi prynu ‘charger’ gwirioneddol ar-lein neu yn y siop, dylai ddod gyda chyfarwyddiadau a chyngor diogelwch.
Ffynhonnell: Broker Network