5 prif achos am danau tŷ trydanol

Gyda’r holl ffyrdd rydym yn dibynnu ar drydan, rydym hefyd yn gwahodd y risg o dân i'n cartref trwy ei ddefnyddio bob dydd. Dyma 5 achos mwyaf cyffredin am danau trydanol yn ein cartrefi.

Ydych chi'n gwneud unrhyw un o'r camgymeriadau hyn gyda'ch goleuadau, gliniaduron a ‘chargers’?

1.Blychau Ffiws: Mae gosodiad a defnydd amhriodol o gydrannau a adalwai yn golygu eu bod wedi dod yn achos cyffredin am danau domestig. Yn ogystal i hynny, yn aml maent wedi'u gosod o dan y grisiau, a all gyfaddawdu allanfa argyfwng. Mae newid i reolau wirio yn golygu y dylai pob gosodiad newydd gynnwys cladin metel i gael mwy o ddiogelwch.

2. Gliniaduron: Mae batris lithiwm yn darparu'r ynni sydd ei angen i redeg eich gliniadur gan gymryd llai o le. Ond mae’r cemegyn adweithiol hwn yn gallu ffrwydro wrth ddod i gysylltiad ag aer - risg y byddwch chi'n ei gymryd wrth barhau i ddefnyddio batri sydd wedi ei ddifrodi. Gall batris a ddefnyddir mewn gliniaduron ddirywio pan gânt eu ‘chargeio’ yn ormodol, felly mae'n ddoeth i dynnu’r plwg oddi wrth y gliniadur unwaith y bydd y batri yn llawn.

3. Socedi Plygiau: Mae tai modern yn cael eu hadeiladu gyda'n hangen ar gyfer socedi lluosog mewn golwg. Gyda ‘chargeio’ ffôn a gliniadur, lampau, teledu, a Wifi i gyd angen llwyth o bŵer, a chynhwysedd cyfyngedig mewn hen adeiladau, mae cynnydd yn y nifer o socedi gyda phlygiau addaswyr ychwanegol yn gyffredin i’r rhan fwyaf o deuluoedd. Ond gall gorlwytho socedi fod yn beryglus iawn ac os mae'n rhaid i chi ddefnyddio mwy na'r ddau sydd ar gael, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud hynny gyda gofal. Peidiwch byth â’u hychwanegu at ei gilydd, a gwiriwch socedi a gwifrau am dduwch, mwg a difrod cyn i dân gael cyfle i gychwyn.

4. Goleuadau: Ydych chi erioed wedi ceisio newid golau halogen ar ôl i’r bwlb fynd? Mae’n cael ei argymell i fyth wneud hyn gan fod y goleuadau hyn sy'n nodwedd boblogaidd mewn ystafelloedd ymolchi a cheginau yn gallu cyrraedd tymheredd o 200 ° C. Ar wahân i losgi eich bysedd, gallant chwalu unrhyw ddeunydd llosgadwy sy'n eu hamgylchynu, a dyna pam ei fod mor bwysig i sicrhau ei fod yn glir o unrhyw ddeunydd o'r fath, a'i fod ganddo ddigon o awyru i ganiatáu i wres ddianc. Mae bylbiau LED, er eu bod yn ddrytach, yn ddewis llawer mwy diogel oherwydd nad ydynt yn rhyddhau gwres ac yn defnyddio llai o egni.

5. 'Chargers' Ffôn: Efallai fod prynu ‘chargers’ ffôn rhad yn demtasiwn, ond gallent ddarparu foltedd uwch na mae eich dyfais ei angen, gan roi perygl o niwed i'ch ffôn a thân difrifol yn y senario gwaethaf. Mae yna reswm fod ‘chargers’ newydd a wneir gan y gweithgynhyrchwyr gwreiddiol yn costio mwy. Bydd y cynhyrchion hyn yn fwy tebygol o gydymffurfio â rheoliadau diogelwch ac maent yn werth yr arian ychwanegol pan fyddai'r amgen yn gallu bod yn danau, siociau trydan ac anaf.