Ar Ei Ffordd - Cynllun Yswiriant Teithio Arlein

Dros y misoedd diwethaf mae Tarian wedi bod yn gweithio gyda David Oliver Associates i ddatblygu cynllun "Yswiriant Teithio Tarian" sydd ar gael arlein yn unig. Mae'r cynllun yn gadael i'n cwsmeriaid fedru cael pris ac i brynnu polisi yswiriant teithio arlein 24/7. Mae'r cynllun yn rhoi prisiau cystadleuol sydd yn medru bod yn is na'r prisiau rydym yn medru ei cynnig ar hyn o bryd, felly mi fydd yn fantais mawr i'n cwsmeriaid.

 

Cafodd David Olivier Associates ei greu yn 1996 er mwyn defnyddio profiad sylweddol o'r byd yswiriant i gynnig arbennigrwydd i ymgymerwyr yswiriant mewn sectorau penodol o fewn y farchnad yswiriant gan gynnwys yswiriant teithio.

 

Rydym heddiw yn medru datgan bod y cynllun yn mynd yn fyw yn ystod mis Mawrth 2016. Mi fydd unrhyw un yn medru prynnu yswiriant lle bynnag mae ganddynt gysylltiad i'r we, hyd yn oed yn y Maes Awr cyn iddynt hedfan ar eu gwyliau.

 

Yn y cyfamser, tra rydym yn ddisgwyl i'r cynllun i fynd yn fyw, os angen dyfynbris ar gyfer yswiriant teithio peidiwch a petruso i gysylltu a ni.