Arian a roddwyd er cof am Rhodri Morgan yn helpu elusennau yn ei hen etholaeth

Casglwyd miloedd o bunnoedd ar ôl marwolaeth y cyn Brif Weinidog

 

Mae arian a godwyd er cof am y cyn Brif Weinidog, Rhodri Morgan, yn cael ei roi i achosion gan gynnwys elusen gyda'r nod o wneud genedigaeth yn fwy diogel yn Affrica Is-Sahara.

Bu farw Mr Morgan, a oedd yn cael ei ddisgrifio fel "Tad Cymru", ym mis Mai ar ôl iddo syrthio tra'n seiclo ger ei gartref.

Talwyd teyrngedau ar draws y wlad, gyda llawer yn disgrifio'r 77-mlwydd-oed fel gwleidydd mwyaf poblogaidd ei genhedlaeth.

Ac yn awr mae mwy na £6,000 wedi cael ei godi yn ei anrhydedd a fydd yn cael eu rhoi i elusennau yng Nghymru.

Dywedodd gwraig weddw Mr Morgan, AC dros Ogledd Caerdydd Julie Morgan fod yr arian yn mynd at gynlluniau gan gynnwys elusen digartrefedd Llamau a Bywyd i Famau Affricanaidd.

Mae’r elusen Bywyd i Famau Affricanaidd, sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd wedi methu gyrru meddyginiaeth i helpu i atal gwaedu ar ôl genedigaeth yn y gorffenol.

Yn dilyn cyllid gan cronfa goffa Rhodri Morgan fe anfonwyd 144,000 o dabledi o'r DU sydd yn mynd i helpu 50,000 o fenywod yn is Sahara.

Mae'r gronfa ‘JustGiving’ a sefydlwyd er cof am Mr Morgan wedi pasio y targed wreiddiol o £5,000 yn gyflym ac erbyn hyn yn sefyll ar £6,383 gyda'r cyfanswm yn dal i godi.

Dywedodd Mrs Morgan: "Mae'n wych bod cymaint o bobl wedi cyfrannu mor hael. Rydym yn awyddus i roi'r arian i ddefnydd da ac yn gofyn am roddion yn lle blodau."

Wrth siarad am Bywyd i Famau Affricanaidd, ychwanegodd: "Roedd Rhodri yn gefnogwr cryf o’r elusen ac roedd ganddo ddiddordeb mawr yn Affrica. Mae'r arian wedi eu galluogi i anfon llwyth o feddyginiaeth ar hyn o bryd a oedd yn disgwyl i fynd, ond nid oedd ganddynt ddigon o arian i anfon."

Source: http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/money-donated-memory-rhodri-morgan-13359745

AM Julie Morgan with Life for African Mother's chief executive Angela Gorman (Image: Wales Online; Welsh Government)Cyn Brif Wenidog Cymru (Llun: Wales Online)