Astudiaeth wedi darganfod fod ‘Millennials’ yn rhoi yn fwy hael a gofalus i elusennau

Mae’r Comisiwn Elusennau yn dweud fod pobl ifanc yn fwy tebygol o ymchwilio elusennau cyn rhoi arian neu eiddo iddynt na’r henoed. Dywedodd y gwarchodwr elusennol ei bod hi’n bwysig i bobl fod yn ofalus a gwirio i ble mae eu harian yn mynd.

Yn ôl ymchwil gan y Comisiwn Elusennau, mae pobl ifanc yn fwy hael pan mae’n dod i roi i elusennau yn ystod y Nadolig ac maent yn fwy tebygol o wneud gwaith ymchwil ynghylch pha elusennau maent am eu dewis cyn rhoi.

Dywedodd dros hanner yr ymatebwyr rhwng 18 a 24 oed y byddent yn ymchwilio elusen cyn rhoi fel arfer, o’i gymharu â 29% o bobl dros 75 oed. Dywedodd y Comisiwn Elusennau ei fod yn bwysig fod pobl yn ymchwilio elusennau y maent yn bwriadu i roi eu rhoddion. Bu pryderon ynghylch codi arian yn dilyn trasiedi Grenfell yn Llundain, gyda ddim ond canran fach o’r arian yn cael ei ddosbarthu i oroeswyr y tân yn yr wythnosau ar ôl y trychineb. Yn ôl y Guardian, erbyn mis Awst, dau fis ar ôl y tân trychinebus yn y twr, ddim ond £2.8 miliwn o’r £18.9 miliwn y casglwyd ar gyfer y goroeswyr y dosbarthwyd iddynt.

Dywedodd Helen Stephenson, prif weithredwr y Comisiwn Elusennau, ei fod yn hawdd i roddwyr wirio rhifau cofrestredig elusennau ar gofrestr y rheolelwyr a bod ystod eang o wybodaeth ar gael i’r cyhoedd.

“Mae’r ymchwil hyn yn dangos fod y Nadolig yn parhau i fod yn amser o roi yn hael i elusennau, ac mae hynny’n cael ei ddathlu. Rwy’n arbennig o falch fod pobl ifanc yn rhoi yn hael, ond rwyf hefyd yn falch eu bod yn fwy tebygol o wneud ymchwil sylfaenol cyn rhoi i’w helusen ddewisol na phobl o’r genhedlaeth hyn.”

Dywedodd Stephen Dunmore, prif weithredwr y Rheolwyr Codi Arian, sy’n cynnal safonau ar gyfer codi arian ar gyfer elusennau: “Mae’r cyhoedd ym Mhrydain yn rhoddwyr hael ond mae’n syndod fod yr ymchwil yn dangos nad yw nifer uchel o bobl sy’n rhoi yn gwirio ble mae eu rhoddion yn mynd. Mae’n bwysig fod rhoddwyr yn cofio fod ganddynt yr hawl i wybod at beth mae eu rhoddion yn cael eu defnyddio.”

Yn ôl ymchwil a wnaed gan y Comisiwn Elusennau a’r Rheolwyr Codi arian, mae 67% o Brydain yn fwy tebygol o gefnogi elusen sydd wedi effeithio arnynt yn bersonol, a’r ffordd fwyaf poblogaeth o gefnogi elusennau'r flwyddyn ddiwethaf oedd drwy brynu cardiau Nadolig elusennol.

Darganfydd yr ymchwil hefyd fod 44% o bobl rhwng 18 a 24 oed yn dweud y byddent yn rhoi’r gorau i’w ffonau symudol ar hyd mis Rhagfyr i godi £500 i elusen o’u dewis. Mae hyn yn gymharol â o dan draean o weddill y boblogaeth.

Ffynhonnell: The Guardian; https://www.theguardian.com/money/2017/dec/18/millennials-give-more-generously-and-carefully-to-charity-study-finds