Beth Yw Hawliau Sgwatwyr?

GWIR NEU GAU?

"Gall sgwatwyr hawlio meddiant o adeilad y maent yn ei meddiannu"

Gwir: Mae rhywun sy'n byw mewn adeilad heb ganiatâd y perchnogion yn gallu dod yn berchennog cofrestredig gyda chymorth trawsgludwr neu gyfreithiwr. I wneud hynny, byddai'n rhaid iddynt brofi eu bod nhw neu eu rhagflaenwyr wedi byw yn yr adeilad am 10 mlynedd (neu 12 os nad yw'r adeilad wedi ei gofrestru), eu bod wedi gweithredu fel perchnogion yr adeilad am y cyfnod cyfan, a nad oeddent wedi cael caniatâd y perchennog. Byddai’r perchennog gyda 65 diwrnod i wrthwynebu unrhyw gais, a fyddai'n cael eu gwrthod yn awtomatig o ganlyniad. Gall wneud ceisiadau dilynol ar ôl dwy flynedd o'r ymgais blaenorol os nad yw'r perchennog wedi gwneud unrhyw ymdrech i gael gwared ar y preswylydd.

"Mae sgwatio yn erbyn y gyfraith"

Gwir: Mae meddiannu adeilad breswyl heb ganiatâd y perchennog yn erbyn y gyfraith ac yn cario ffein o £5000, 6 mis o garchar neu y ddau.

A Gau: Mae meddiannu adeilad masnachol, ynddo'i hun, yn gyfreithlon. Ond mae achosi difrod i'r eiddo yn erbyn y gyfraith, yn ogystal a gwrthod gadael yr adeilad pan ofynnir gan; y perchenog, yr heddlu, y cyngor a gorchymyn adfeddiannu. Gall yr heddlu gymryd camau eraill yn erbyn y preswylydd anghyfreithlon os ydynt yn cyflawni troseddau fel difrod neu ladrad, ddefnyddio nwy a thrydan heb ganiatâd neu tipio anghyfreithlon.

"Mae tenant sydd yn gwrthod talu rhent yn sgwatiwr"

Gau: Nid yw unrhyw un sydd wedi cael caniatâd i fyw mewn adeilad yn wreiddiol yn cael ei ystyried yn sgwatiwr. Maent dal yn gallu cael eu dadfeddiannu, ac mae yswiriant landlordiaid yn darparu'r modd ariannol i ddechrau mynd ymlaen i wneud hynny. Siaradwch gyda Tarian am fwy o fanylion.