Cost gyfartalog yswiriant modur gan Tarian (£315) yn sylweddol is na chyfartaledd uchel y wlad (£492).

Mae premiymau yswiriant yn parhau i gynnydd, gyda’r diwydiant yn honni mai bai treth y Llywodraeth a newidiadau i daliadau iawndal.

Mae yswiriant modur ar gyfartaledd wedi codi £30 yn y flwyddyn ddiwethaf i gyrraedd record o uchafswm o £493, meddai yswirwyr.

Y ffigwr hwnnw oedd y cyfartaledd a dalwyd yn y pedwerydd chwarter o 2017ar gyfer polisi cynhwysfawr preifat ac mae’n gynnydd o 6% o’r un cyfnod y flwyddyn cynt.

Fy rhyddhawyd y data gan Cymdeithas Yswirwyr Prydain (ABI) a dywedasant mai cyfartaledd premiymau yswiriant ar gyfer y flwyddyn gyfan oedd £481.

Mae hynny’n cynrychioli cynnydd o £40 neu 9% ers 2016.

Ychwanegodd yr ABI fod cost polisi yswiriant modur wedi codi 29% ar gyfartaledd ers 2014.

Mae’r ABI yn galw i’r Llywodraeth i rewi'r dreth premiwm yswiriant er mwyn gostwng costau yswiriant modur - mae’r Llywodraeth wedi cynyddu'r dreth sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

12% yw cyfradd y dreth bellach, dwbl beth oedd o rhwng 2011 a diwedd 2015.

Mae hawliadau am whiplash a newidiadau i iawndal lwmp swm i bobl gydag anafiadau hirdymor hefyd wedi ychwanegu at y cynnydd.

Dywedodd Rob Cummings, pennaeth moduron ac atebolrwydd yr ABI: “Nid yw'r cynnydd yng nghostau yswiriant yn dangos unrhyw arwydd o ddisgyn.”

“Mae newidiadau i sut mae cyfrifon talu iawndal yn cael eu cyfrifo, treth premiwm yswiriant, mwy o hawliadau am whiplash a biliau atgyweirio cynyddol i gyd yn ychwanegu pwysau at berchnogion ceir.”

£315 yw cyfartaledd premiwm yswiriant modur Tarian, sydd yn llawer iawn llai na chyfartaledd y wlad.

 

Ffynhonnell: https://news.sky.com/story/motor-insurance-premiums-hit-record-high-11220393