Cyngor am sut i amddiffyn eich data Facebook

Ar ôl y scandal Cambridge Analytica codwyd cwestiynau syfrdanol dros newyddion ffug, diogelwch data a hyd yn oed dulliau anonest a ddefnyddir i ddylanwadu ar ganlyniadau etholiad.

Mae’r cwmni yn cael ei gyhuddo o gasglu data o broffiliau Facebook a thargedu pleidleiswyr ar ran ymgyrch Donald Trump. Nawr, mae nifer iawn o ddefnyddwyr Facebook yn poeni am pha mor ddiogel yw eu data.

Yn dilyn hyn mae’r safle cymdeithasol wedi derbyn llawer o wrthdrawiad megis defnyddwyr yn rhoi’r gora i ddefnyddio Facebook drwy ddefnyddio’r hashnod “#DeleteFacebook”, gan gynnwys sylfaenydd WhatsApp Brian Acton, drwy fynegi eu rhesymau ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol eraill.

Ond os nad ydych eisiau rhoi’r gorau i’ch cyfrif yn gyfan gwbl, mae opsiynau eraill ar gael.

Mae’n bosib gwneud eich data personol yn fwy diogel – a phwy sy’n cael mynediad ato – wrth barhau i fwynhau manteision y safle.

Dilynwch y 3 awgrym i wirio eich statws diogelwch:

  • Gwiriwch pa apps sydd â mynediad i’ch data 

Tra ydych yn defnyddio gwefannau ac apps ac yn gwneud cwisiau, mae’n debyg eich bod wedi cytuno i “Arwyddo mewn gyda Facebook” ar adegau – rhoi caniatâd i’ch data gael ei ddefnyddio yn ddidrafferth, p’un ai fod yn eich gwybodaeth proffil sylfaenol yn unig, eich lleoliad neu hyd yn oed rhestr o’ch ffrindiau cyfan.

Ewch i “Settings” neu “Gosodiadau” ac yna “Apps”, sy’n dangos pa raglenni yr ydych wedi mewngofnodi drwy Facebook. Yna, gallwch chi ddileu apps unigol neu newid yr hyn y gallant ei weld. Ewch i “Apps others Use” i atal apps rhag weld data eich ffrindiau hefyd.

Os ydych chi’n wirioneddol poeni, gallwch chi ddiffodd y cyfan yn gyfan gwbl ar y tab “Apps, Gwefannau a Chyfuniadau” sy’n atal eich Facebook rhag cael ei ddefnyddio i fewngofnodi i unrhyw beth arall.

  • Gosodwch Hysbysiadau Mewngofnodi 

Mae rhybuddion mewngofnodi yn anfon hysbysiad a/neu e-bost atoch bob tro y bydd eich cyfrif yn cael ei ddefnyddio o ddyfais newydd. Os ydych chi’n poeni am hacwyr yn dwyn eich manylion mewngofnodi ac yn postio ar eich cyfrif, mae hwn yn nodwedd hynod o ddefnyddiol i gael.

Ewch i “Diogelwch”/”Security” yn ddewislen y “Gosodiadau”/”Settings” i ddod o hyd i’r nodwedd yma.

  • Diffodd gwasanaethau lleoliad Facebook 

Ydych chi erioed wedi ymweld â lleoliad newydd ac wedyn chael Facebook yn awgrymu bwyty cyfagos neu atyniad twristaidd i chi? Y rheswm am hyn yw oherwydd bod Facebook yn nodi eich data lleoliad ac yn ei ddefnyddio ar gyfer marchnata, sy’n galluogi rhai nodweddion ac awgrymu llefydd i chi.

Os nad ydych yn dymuno i Facebook wylio ble rydych chi, gallwch analluogi gwasanaethau lleoliad ar Facebook ar eich ffon. Ewch i wasanaethau lleoliad yn gosodiadau, dod o hyd i Facebook a dewiswch “Peidiwch byth”/”Never” yn y rhestr.

Mae angen rheoli data personol yn fwy llym nag erioed, gan fod y DU yn paratoi i gydymffurfio â Rheolau Gwarchod Data Cyffredinol newydd yr UE (GDPR).

Ydi eich busnes wedi adolygu’r modd y mae’n casglu, storio ac yn prosesu gwybodaeth am gwsmeriaid yn unol â’r cyfreithiau newydd? Os mae eich busnes yn delio a data personol, mae’n werth sicrhau bod eich gweithrediadau busnes yn cael eu diogelu gydag yswiriant Atebolrwydd Cyber pwrpasol. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.