Mae 1 o bob 20 o bobl yn y DU yn colli allan oherwydd nad oes ganddynt yswiriant cartref

Mae ymchwil newydd wedi datgelu fod 6% o bobl wedi colli allan ar daliad o thua o £ 1,000 gan eu cwmnïau yswiriant cartref oherwydd nad ydynt wedi prynu'r lefel cywir o yswiriant dros y tair blynedd diwethaf.

Datgelodd yr arolwg fod hyn oherwydd bod gan Brydeinwyr ddiffyg gwybodaeth pan mae’n dod i'r hyn y dylent yswirio wrth yswirio eu cartref gan arwain at hawliadau yswiriant aflwyddiannus.

Un o'r prif resymau dros hawliadau aflwyddiannus oedd bod gwybodaeth anghywir wedi'i roi i'r yswirwyr. Un arall oedd bod y rhai a holwyd yn ansicr ynghylch yr hyn sydd yn cael ei gynnwys ar amddiffyniad eu polisi cynnwys oherwydd diffyg ymchwil wrth brynu eu polisi. Ni fyddai hyn yn wir a buasai’n hawdd ei osgoi yn llwyr pe bai pobl yn deall ac yn gwybod yn union beth a gynhwyswyd yn eu polisi.

Gall Tarian roi cyngor a chymorth proffesiynol i chi ar yr hyn yr ydych ei angen ar gyfer eich amgylchiadau penodol. Rhowch alwad i ni a byddwn yn darganfod y lefel cywir o yswiriant ar eich cyfer chi.