Mae traean o sgiwyr Prydeinig yn taro’r llethrau heb wirio eu hyswiriant teithio

Beth sy’n dod i’ch meddwl pan fyddwch chi’n meddwl am wyliau sgïo? Tirluniau hardd? Mynyddoedd coediog? Cwpan cynnes o siocled poeth? Efallai wir, ond ynghyd a’r rhain, mae risgiau peryglus o anafiadau sgïo.

Felly, pam fod un allan o dri o bobl yn mynd ar wyliau sgïo heb wirio y byddai eu hyswiriant teithio yn ddilys pe baent yn cael eu hanafu wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau o’r fath?

Yn ôl adroddiad newydd gan ABTA, cymdeithas y DU ar gyfer gweithredwyr teithiau ac asiantau teithio, bydd oddeutu 1.75 miliwn o Brydeinwyr yn mynd ar wyliau sgïo'r tymor hwn - sy'n golygu y gallai hanner miliwn fod yn teithio heb yr yswiriant cywir.

Pobl dros 55 yw’r grŵp oedran sydd yn fwyaf tebygol o drafeilio o cyn gwirio beth mae eu hyswiriant yn cynnwys. Fe gynyddodd poblogrwydd teithiau chwaraeon eira yn sylweddol ymysg pobl yr oedran yma yn 2017.Ar y llaw arall, y rhai rhwng 18 a 24 yw'r rhai paratoi sydd yn paratoi mwyaf, gyda dim ond 86% yn gwirio beth mae eu hyswiriant yn cynnwys.

"Mae llawer o deithwyr yn tybio yn anghywir fod gwarchodaeth chwaraeon gaeaf yn cael ei gynnwys yn awtomatig fel rhan o'u hyswiriant teithio - ond nid yw'n wir yn aml, gan olygu y gallai miloedd o bobl fynd i'r llethrau heb unrhyw warchodaeth," meddai Nikki White, cyfarwyddwr cyrchfannau a chynaliadwyedd yn ABTA.

Fel arfer, mae'n hawdd ychwanegu amddiffyniad rhag chwaraeon gaeaf i'ch yswiriant teithio, ond yn anaml y mae’n dod yn awtomatig. Felly, pa gostau y mae’n bosib y bydd ganoch os nad oes gennych yswiriant?

  • Costau triniaeth 

Gall y bil am driniaeth mewn ysbyty tramor gynyddu yn gyflym. Os ydych chi'n teithio o fewn Ewrop, mae Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC) yn eich galluogi i dderbyn yr un gofal iechyd meddygol a ddarperir gan y wladwriaeth fel dinesydd - ond ni fydd yn cynnwys holl gostau meddygol, triniaeth breifat neu ddychwelyd i'r DU.

  • Newid cynlluniau 

Os na allwch chi ddychwelyd adref ar eich taith awyren wreiddiol oherwydd arhosiad ysbyty neu anaf analluogi, bydd yn rhaid i chi dalu am ail-drefnu eich taith yn ogystal â chynnwys costau llety pellach.

  • Marwolaethau 

Fe adroddodd y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FC) 58 o farwolaethau Prydeinig yn ystod gwyliau sgïo rhwng 2012 a 2016. Os bydd y gwaethaf yn digwydd, bydd yswiriant teithio cywir yn cynnwys dychweliad i'r DU.

Mae'n werth ymgynghori gydag arbenigwr wrth drefnu yswiriant teithio, gan y byddant yn sicrhau fod gweithgareddau penodol rydych chi'n bwriadu cymryd rhan yn cael eu cynnwys yn eich polisi.

Byddant hefyd yn eich hysbysu o unrhyw amodau gan yr yswiriwr - er enghraifft, efallai y bydd yn rhaid i chi wisgo helmed i'ch polisi fod yn effeithiol. Gallai eich polisi hefyd fod yn annilys os na fyddwch yn datgan cyflwr meddygol presennol.

Am yswiriant teithio dibynadwy, neu ragor o wybodaeth, cysylltwch â Tarian ar 01286 788 787 neu tarian@tariancyf.co.uk