Mae'r sefydliad moduron wedi derbyn cynnydd yn eu galwadau allan at geir sydd wedi torri lawr oherwydd ‘potholes’

Yn ôl y RAC, mae’r nifer o geir sydd yn torri i lawr oherwydd tyllau yn y ffordd wedi cynyddu o draean o gymharu â'r llynedd.

Yn yr ail chwarter o 2016, fe dderbyniodd y RAC 2725 o alwadau ffôn gan bobl yn adrodd fod sbringiau atal eu ceir wedi torri, siocleddfwyr wedi eu difrodi neu olwynion yn wyrgam - materion a achosir yn aml gan arwynebau ffyrdd gwael.

Derbynwyd y RAC 3,565 o alwadau ffôn dros yr un cyfnod yn 2017.

Rhybuddiodd y Gymdeithas Llywodraeth Leol yn gynharach eleni y byddai prinder mewn cyllid yn arwain at lawer o gynghorau yn cael trafferth i ariannu gofal cymdeithasol ac felly byddai angen dargyfeirio arian a oedd yn fod ar gyfer tyllau a gwasanaethau eraill.

Dywedodd David Bizley, prif beiriannydd ar RAC y gall cyfnod o dywydd eithafol achosi i arwynebau ffyrdd i waethygu hyd yn oed ymhellach.

Dywedodd: "Yr agwedd fwyaf pryderus, fodd bynnag, yw'r ffaith fod y tywydd eleni wedi bod yn llawer mwynach a sychach nag yn y chwe mis cyfatebol y llynedd, ac am y rheswm yma, dylem fod wedi disgwyl i'r niferoedd ar gyfer yr ail chwarter i fod yn is.”

Yn ôl yr arolwg cynnal a chadw ffyrdd blynyddol gan Gynghrair Diwydiant Ashphalt, mae angen i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr fuddsoddi dros £ 12 biliwn i wella ein ffyrdd i fod o ansawdd safonol.

Mae hynna sawl gwaith mwy na’r swm y mae cynghorau yn ei wario bob blwyddyn ar briffyrdd a thrafnidiaeth.

Cysylltwch â Tarian i weld pa yswiriant torri i lawr y gallwn ei gynnig i chi.

Ffynhonnell: http://news.sky.com/story/pothole-breakdowns-up-a-third-in-a-year-says-rac-10969618?dcmp=snt-sf-twitter