Miliynau o yrwyr yn y DU yn annilysu eu hyswiriant drwy dorri rheolai polisi cyffredinol

Mae ymchwil gan gwmni yswiriant Cuvva wedi datgelu y gall 15 miliwn o yrwyr yn y DU fod yn annilysu eu hyswiriant modur drwy dorri rheolau syml.

Fe ddarganfuwyd yr ymchwil fod 70 y cant o 1,243 o ddeiliaid polisi a gwestiynwyd cyfaddef i wneud camgymeriadau sylfaenol y gall annilysu eu hyswiriant.

Fe ddatgelodd 43% o’r rhai a holwyd eu bod wedi bwyta wrth yrru ac fe ddywedodd 18% eu bod wedi gadael i anifail anwes eistedd yn set blaen eu car. Gall hyd yn oed pa esgidiau yr ydych yn gwisgo fod yn broblem – cyfaddefodd 16 y cant i yrru wrth wisgo fflip fflops ac fe ddywedodd 15 y cant eu bod wedi dreifio yn droednoeth.

Er eu bod yn ymddangos fel materion bychain, gallai unrhyw un ohonynt arwain at eich yswiriwr yn annilysu eich polisi pe baent wedi cael eu cyflawni mewn damwain car.

Datgelodd y data hefyd fod llawer o yrwyr yn ansicr ynghylch rheolau sy’n ymwneud ac yswiriant wrth fenthyca neu gael benthyg car.

Dywedodd 5 y cant eu bod wedi benthyca car heb wirio a oeddent wedi eu hyswirio, tra nad oedd 43% yn gwybod pwy fyddai’n cael eu cosbi os byddent yn gadael rhywun arall i yrru eu car heb yr yswiriant cywir.

Mae mater sydd yn ymddangos yn weddol ddiniwed, megis cynnig parcio car i ffrind yn gallu arwain at ddirwyon difrifol a phwyntiau cosb bar eich trwydded.

Yn ôl pennaeth Cuvva, er mwyn atal y camgymeriadau cyffredin hyn, mae’r diwydiant yswiriant angen dechrau addysgu gyrwyr.

 

 

Fynhonnell: https://www.carkeys.co.uk/news/millions-of-uk-drivers-invalidating-insurance-by-flouting-common-policy-rules