Croeso i'n Gwefan Newydd

Diolch am ymweld â gwefan newydd Tarian!

Fel y gwelwch, rydym wedi bod yn gweithio'n galed yn dylunio'r wefan newydd.  Ers ei sefydlu, mae Tarian wedi bod yn frocer yswiriant sy'n arddel gwerthoedd traddodiadol, ond rydym wastad wedi bod yn falch o'r ffaith ein bod yn canolbwyntio ar y dyfodol, gan ddefnyddio'r technegau modern ar yr un pryd.

Rydym wedi dylunio'r wefan newydd gyda'r nod o ddarparu cymaint o wybodaeth ddefnyddiol ag y gallwn er mwyn helpu ein cwsmeriaid gyda'u gwaith ymchwil, er ein bod wastad ar ben arall y ffôn os bydd angen i chi drafod unrhyw beth yn fwy manwl.

Mae'n rhestr o gleientiaid yn tyfu ac mae'n cynnwys unigolion a chwmnïau ar draws y DU.  Er gwaethaf yr amrywiaeth hon, byddwn wastad yn cofio ein gwreiddiau, gan deimlo'n falch iawn o'r ffaith ein bod yn cynnig yr unig wefan am yswiriant y mae modd ei darllen yn llawn yn Gymraeg, adeg ysgrifennu hwn.

Mae modd i chi gadw mewn cysylltiad gyda Tarian trwy ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol a thrwy droi at yr erthyglau diweddaraf yn yr adran Newyddion hon, lle y byddwn yn postio sylwadau a fydd o werth yn ein barn ni.  Yn ogystal, byddem yn awyddus i glywed unrhyw adborth neu awgrymiadau ynghylch y wefan newydd, felly cysylltwch â ni er mwyn mynegi eich barn i ni!