Premiymau yswiriant modur 'yn uwch nag erioed'

Dywedodd y lobi yswiriant fod costau yswiriant modur yn mynd i godi.

Fe wnaeth premiymau yswiriant car gyrraedd yr uchaf sydd erioed wedi cael ei gofnodi rhwng 2015 a 2016, yn ôl grŵp o’r diwydiant.

Fe wnaeth data y Gymdeithas Yswirwyr Brydeinig (ABI) ddarganfod fod prisiau yswiriant modur wedi cynyddu i grwpiau o bob oedran ac eithrio y rhai o dan 21.

Fe wnaeth y pris cyfartalog a dalwyd am yswiriant modur cynhwysfawr ar draws pob oedran gyrraedd record o £462, cynnydd o 8% ar y flwyddyn flaenorol, yn ôl y ABI.

Gyrwyr yn eu 50au hwyr gwynebodd y codiadau uchaf, sef bron i 13%.

Y rhai o dan 21 oed oedd gyda’r premiwm gyfartalog uchaf o thua £923 yn flynyddol.

Fodd bynnag, mae’r technoleg a ddefnyddir i fonitro arferion gyrru gyrwyr ifanc yn golygu na’r rhai rhwng 18 a 21 oed oedd yr unig grŵp oedran i weld premiymau yswiriant modur yn disgyn, i lawr 2.3% rhwng 2015 a 2016.

Dywedodd y grŵp yswiriant y gallai premiymau godi ymhellach rhwng nawr a dechrau 2018 gyda yswirwyr yn trosglwyddo costau megis treth premiwm yswiriant a newidiadau i'r gyfradd ddisgowntio, a gynyddodd y hawliadau i yswirwyr.

http://www.bbc.co.uk/news/business-40537963