Rheolau ac Amodau y Raffl

Bydd yr holl gystadleuwyr yn cael eu rhoi mewn rhestr i ennill y wobr a bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap gan feddalwedd cyfrifiadur. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar Ddydd Mawrth y 19 o Ragfyr, 2017 gyda chystadleuwyr yn cael eu derbyn i fyny at 23:00 Dydd Llun y 18fed o Ragfyr, 2017. Bydd yr enillydd yn ennill Hamper Caws a Gwin.

 • Yr hysbysydd yw Tarian Yswiriant Cyf ac ein cyfeiriad yw 14 Stryd y Porth Mawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG.  
 • Dylai cystadleuwyr yrru eu manylion cyswllt yn cynnwys rhif ffôn, e-bost a chyfeiriad i Tarian. 
 • Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb sydd yn byw yn y Deyrnas Unedig (heb law am weithwyr Tarian a'u teulu agos) ac mae'n rhaid iddyn fod yn 18 oed neu drosodd (bydd yr ennillydd yn gorfod dangos prawf oedran) 
 • Byddwn yn cysylltu gyda’r enillydd o fewn 3 diwrnod o’r dyddiad cau a bydd y wobr yn cael ei yrru i’w cyfeiriad; os nad ydym yn derbyn ymateb o fewn wythnos, bydd enillydd gwahanol yn cael ei ddewis. 
 • Nid oes modd newid y wobr am rodd ariannol. 
 • Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rydych yn rhoi caniatâd i Tarian yrru e-byst marchnata am ein cynnyrch a gwasanaeth i chi. 
 • Nid oes ffi ac nid oes rhaid i chi brynu cynnyrch er mwyn cymryd rhan. 
 • Ddim ond un cais gan bob person fydd yn cael ei dderbyn. 
 • Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am geisiadau sydd ddim yn cael eu derbyn am beth bynnag reswm. 
 • Nid yw Tarian yn gyfrifol am unrhyw fanylion anghywir am y wobr sy’n cael eu cyflwyno gan drydydd barti sy’n gysylltiedig gyda’r gystadleuaeth.  
 • Mae’r enillydd yn cytuno fod ei enw fo/hi a llun ohonynt yn cael eu defnyddio mewn materion marchnata ar-lein. Bydd unrhyw fanylion personol eraill yn cael eu defnyddio yn seiliedig ar Gyfraith Amddiffyniad Data y DU presennol. 
 • Nid yw’r gystadleuaeth yma mewn unrhyw ffordd wedi ei noddi, ei gymeradwyo na’i reoli gan, nag yn gysylltiedig gyda, Facebook na Twitter. 
 • Mae’n rhaid i bawb sy’n cymryd rhan ‘hoffi/dilyn’ tudalen ‘Facebook/Twitter’ Tarian a rhannu a hoffi’r post yn ddibynnol ar ba wefan maent wedi dod ar draws y gystadleuaeth. 
 • Mae gan Tarian yr hawl i newid yr amodau hyn ar unrhyw adeg a bydd unrhyw newid yn effeithiol ar unwaith ar ôl cael eu rhoi fyny ar ein gwefan. Mae gennym hefyd yr hawl i ganslo ‘r gystadleuaeth os mae amodau yn codi sydd allan o’n rheolaeth. 
 • Awgrymir rhannu'r wobr gydag eraill. 
 • Bydd mynediad i’r gystadleuaeth yn cael ei weld fel derbyniad o’r rheolau ac amodau hyn.