“Shrinkflation”: A yw eich cynhyrchion yn lleihau?

Mae siopwyr wedi bod yn cwyno am gyfnod hir fod maint pacedi yn mynd yn llai, ond nawr mae ffigyrau swyddogol wedi cadarnhau fod dros 2,500 o gynhyrchion wedi lleihau oherwydd “Shrinkflation”.

Mae cymaint a 2,529 o gynhyrchion wedi lleihau o ran maint, ond yn cael eu gwerthu am yr un pris, yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

O bapur toiled i goffi a sudd ffrwythau, mae amrywiaeth o nwyddau defnyddwyr wedi cael eu effeithio.

Mae cynhyrchwyr yn dweud mai costau cynhwysion a gweithgynhyrchu yw’r rheswm am y newid. Mae cwmni Andrex, ble mae eu papur toiled wedi lleihau o 280 o ddarnau papur i 221, yn cyfiawnhau y newid drwy ddweud fod yr ansawdd wedi gwella.

“Mae eu lleihau wedi ein caniatau i wneud buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd ym mherfformiad y cynnyrch,” meddai llefarydd i’r cwmni.

Mae siocled a melysion hefyd yn gategori sydd wedi ei daro yn galed, gyda pecynnau Maltesers wedi lleihau o 121g i 103g, a tolblerone wedi newid ei siâp a wedi lleihau o 12% fel canlyniad.

Fe ddywedodd cynhyrchwyr Tolblerone, Mondelez, fod y newid yma yn siâp y cynnyrch yn “ei gadw yn fforddiadwy”, ar ôl i gostau nifer o’i gynhwysion gynyddu.

Yn aml, mae’n anodd i fanwerthwyr osgoi cynydd mewn prisiau, ond mae maint pacedi diweddar yn cael eu beirniadu.

Dywedodd Mark Jones, cyfreithiwr bwyd a diod yng nghwmni cyfreithiol Gordons, “Nid yw cyflenwyr a manwerthwyr yn dymuno codi’r pris ‘ar y silff’, ond mae’r ddau wedi gorfod addasu i’r cynydd ym mhrishiau nwyddau.

“Mae lleihau maint y cynhyrchion sy’n cael eu gwerthu, boed hynny’n bapur toiled, siocled neu cynhyrchion llnau, ddim ond yn ffordd arall o wthio drwy gynnyddu prisiau, ond mewn ffordd cynnul.”

P’un a yw eich busnes yn cynhyrchu, dosbarthu, neu gwerthu nwyddau defnyddwyr, gallwch ddiogelu eich rhwymedigaethau cynnyrch a gweithrediadau busnes gyda yswiriant pwrpasol. Siaradwch â Tarian heddiw i gael gwybod mwy.