Staff Aviva Wedi Cymryd Rhan Mewn Taith Gerdded Elusennol Yn Gwisgo Cilt

Fe wnaeth staff swyddfa Bishopbriggs Aviva gymryd rhan mewn taith gerdded elusennol er mwyn casglu arian ar gyfer elusen Spina Bifida Hydroceffalws Scotland (SBH yr Alban).

Fe adroddodd ‘Kirkintilloch Herald’ fod y grŵp wedi llwyddo i gasglu £3,352 i’r elusen ar ôl cerdded 26 milltir fel rhan o daith gerdded cilt “Mighty Stride” Glasgow. Yn ôl yr adroddiad, fe ymunodd 13 o weithwyr Aviva gyda 7000 o gerddwyr eraill.

Fe ddywedodd rheolwr marchnata Aviva, Kellyann Reid, “Fel bonws ychwanegol fe wnaethom ni ddewis i gasglu arian hanfodol ar gyfer elusen sy'n cefnogi teuluoedd yn ein hardal leol ac ar draws yr Alban ac rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a gyfrannodd yn garedig at ein her.”

Mae Tarian yn gweithio gyda Aviva a rydym ninnau hefyd yn awyddus i gyfranu tuag at elusen leol.

Source:http://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/charities/kilted-aviva-staff-in-charity-walk-71052.aspx