Sut y gall gwefanau cymdeithasol wneud eich yswiriant teithio yn annilys

O lun ‘instagram’ olygfaol i ddarlledu eich diodydd ar y traeth ar ‘Facebook’, rydym i gyd yn euog o frolio ein gwyliau yn achlysurol ar wefannau cymdeithasol.

Ond mae pobl ar eu gwyliau yn cael eu rhybuddio i feddwl dwywaith cyn pwyso 'post', er mwyn osgoi peryglu diogelwch eu cartref ac annilysu eu hyswiriant.

Yn gynharach eleni, fe ymosododd ladron ar seren cyfryngau cymdeithasol Kim Kardashian West ar ôl iddi bostio lluniau o'i gemwaith a'i lleoliad ym Mharis, yn anfwriadol yr oedd hi’n datgelu’r wybodaeth yma i'r lladron.

Hyd yn oed os yw eich hunluniau snorclo yn fwy tebygol o gael eu gweld gan eich teulu a ffrindiau na miliynau o ddilynwyr, mae rhannu gwybodaeth yn gyhoeddus ar-lein megis eich lleoliad yn gallu golygu perygl diogelwch difrifol - a gallai hyd yn oed olygu bod eich yswiriwr yn gwrthod talu hawliad.

Mae darlledu eich bod ar eich gwyliau ar-lein yn dangos yn glir bod eich cartref yn wag, tra mae unrhyw frolio cynt am eiddo gwerthfawr yn hysbysu beth all fod yn eich cartref. Yn ogystal â chynyddu'r risg o fyrgleriaeth, gallai unrhyw honiadau a wnewch ar eich yswiriant cartref ar ôl iddo gael ei fwrgela gael eu gwrthod oherwydd na wnaethoch gymryd 'gofal rhesymol' i gadw eich eiddo yn ddiogel.

Mae rhai yswirwyr yn edrych ar eich gweithgareddau ar wefannau cymdeithasol cyn talu allan, ac mae’r rhai sydd yn datgelu eu lleoliad ar ‘Facebook’ yn gallu cael eu gwrthod am hawliad.

Fe ddywedodd Amanda Bathory, golygydd yswiriant yn Gocompare.com: "Nid yw'n ddigon i wirio dwywaith bod eich ffenestri a drysau wedi cau y dyddiau hyn. Mae postio eich symudiadau ar wefannau cymdeithasol yn gadael y drws ar agor i droseddwyr i blotio a gweithredu byrgleriaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn tynhau eich diogelwch ar-lein drwy osod eich preifatrwydd i'r gosodiad uchaf - os ydych wir angen postio'r hunlun ar y traeth, gwnewch yn siŵr mai dim ond cylch o bobl yr ydych yn ymddiried yn sydd yn gallu ei weld."