Y Canghellor yn cael ei annog i eithrio elusennau rhag treth premiwm yswiriant

Mae corff y Grŵp Cyllid Elusennau wedi ymuno gyda’r cwmni yswiriant Ecclesiastical i alw am eithriad o’r dreth premiwm yswiriant ar gyfer mudiadau gwirfoddol. Treth ar bremiymau yswiriant cyffredinol yw’r IPT.

Mae’r gyfradd wedi dyblu yn y ddwy flynedd ddiwethaf i 12 y cant ond mae ofnau yn y sector y bydd y llywodraeth yn cynyddu IPT yn unol â TAW, sef 20 y cant.

Pe bai IPT yn cynyddu i 20 y cant, gallai hyn gostio cyfanswm o £83 miliwn y flwyddyn i’r trydydd sector, yn ôl ymchwil gan y CFG.

Er gwaethaf hyn, mae’r llywodraeth wedi mynnu yn y gorffennol y byddai eithriad i elusennau o’r IPT yn anodd ei weithredu, er bod y CFG wedi dadlau yn erbyn yr honiad hwn.

Mae’r alwad i eithrio elusennau rhag yr IPT hefyd yn dod ar ôl i Gymdeithas Yswirwyr Prydain lansio ymgyrch i rewi IPT ar ei gyfradd gyfredol oherwydd y cynnydd mewn premiymau yswiriant i’r cyhoedd.

Dywedodd Andrew O’Brien, cyfarwyddwr polisi ac ymgysylltiad y CFG: “Ar adeg pan mae elusennau yn wynebu galwadau cynyddol a mwy cymhleth ar wasanaethau ac ansicrwydd economaidd, ni ddylai’r llywodraeth gynyddu treth i’r trydydd sector."

"Os bydd y Canghellor yn penderfynu codi IPT hyd yn oed yn uwch, y canlyniad fydd llai o arian i elusennau i wario ar eu gweithgareddau elusennol. Rydym yn annog y Canghellor i ostwng costau IPT ar gyfer elusennau yn fyr dymor, gyda’r bwriad o eithrio elusennau yn y tymor hir.”

Dywedodd David Britton, cyfarwyddwr Ecclesiastical, fod elusennau ar gyfartaledd yn talu £300 yn ychwanegol ar ben eu premiymau yswiriant presennol fel canlyniad o’r cynnydd diweddaraf i’r IPT i gymharu â £150 dwy flynedd yn ôl.

“Mae’r llywodraeth wedi cydnabod ers tro y dylai elusennau gael eu trin yn wahanol i fusnesau masnachol trwy roi gostyngiadau ac eithriadau o drethi eraill, gan gynnwys TAW, rhyddhad ardrethi busnes a Chymorth Rhodd, felly mae’n ymddangos yn rhyfedd fod yr IPT yn eithriad i’r rheol honno ar hyn o bryd,” meddai.

“Ochr yn ochr â'r CFG, rydym yn annog y llywodraeth i ystyried yn ofalus yr effaith negyddol y mae’r cynnydd yn yr IPT yn ei gael ar y Gwaith y mae elusennau yn ei wneud ac yn eu hannog i ystyried rhoi eithriad iddynt o’r dreth hon.”

Mae Tarian yn cynnig premiymau cystadleuol ar gyfer elusennau o bob math yn cynnwys gan gwmnïau megis Ecclesiastical, felly cysylltwch â ni i weld sut y gallwn eich helpu.

Ffynhonnell: Third Sector; https://www.thirdsector.co.uk/use-budget-exempt-charities-insurance-premium-tax-chancellor-urged/finance/article/1450792