Ydych chi yn barod am gynlluniau’r Llywodraeth i wahardd gwerthu ceir petrol a disel newydd yn 2040? Efallai na fyddwch yn gallu ‘chargeio’ eich cerbyd trydan heb chwythu ffiws yn eich cartref.

Yn ôl y Grid Cenedlaethol, mae’n debygol iawn na fydd perchnogion ceir trydan yn gallu berwi tegell ar yr un pryd ac maent yn ‘chargeio’ eu cerbydau mewn llawer o gartrefi. Mae’r rhybudd yma wedi ei gyhoeddi wrth i’r DU baratoi ar gyfer dyfodol ble mae ceir yn rhedeg ar drydan yn unig yn hytrach na phetrol neu ddisel mewn ymdrech i leihau lefelau llygredd yn yr aer.

Byddai ‘charger’ arferol 3.5 kW yn cymryd 19 awr i ‘chargeio’ car trydan yn llawn, tydi hynna’n dda i ddim. Byddai’n well cael ‘charger’ 11 kW mwy pwerus a all ail-lenwi car trydan arferol mewn chwe awr.

Ond dyma'r broblem, yn ôl Grid Cenedlaethol:

“Mae cartref arferol yn cael ei gyflenwi gan system trydan sengl gyda phrif ffiws o 60-80 amps (o ‘charge’ trydan). Pe byddwch yn defnyddio ‘charger gyda phŵer uwch, megis 11 kW, byddai angen 48 amps. Byddai defnyddio ‘charger’ o’r fath yn golygu na allwch ddefnyddio eitemau trydanol eraill ar yr un pryd megis teciall, popty a gwresogyddion heb dripio prif ffiws y tŷ.”

Fodd bynnag, mae yna ddatrysiadau posib i’r her hon. Yn gyntaf, mae’n bosib ail-osod tai gyda phrif ffiwsiau sydd yn cario 100 amps neu fwy, ond mae hyn yn broses gymhleth a costus.

Felly, mae’r Grid Cenedlaethol yn datgan y byddai’n well adeiladu systemau o bwyntiau sy’n ‘chargeio’ ceir yn gyflym ar draws y wlad.

Os ydych chi'n chwilio am bolisi yswiriant modur dibynadwy, cysylltwch â Tarian.

Ffynhonnell: https://qz.com/1058414/many-homes-arent-ready-to-charge-electric-cars-without-blowing-the-fuse/