Ydych chi'n ymwybodol o'r newidiadau sydd wedi digwydd i ddirwyon cyflymdra eleni?

Mae cosbau newydd a gyflwynwyd yn gynharach eleni yn golygu bod gyrwyr sy'n cael eu galw i'r llys ar ôl cael eu dal yn goryrru yn gwynebu cosbau llawer mwy llym am eu gweithredoedd.

Roedd goryrru yn ffactor a gyfrannodd at 3064 o bobl yn cael eu "lladd neu eu hanafu'n ddifrifol" mewn damweiniau yn 2013 (Gov UK; Allianz) ac felly mae'n hawdd gweld pam mae goryrru yn cael ei ystyried yn broblem diogelwch sylweddol. Dyna pam y cyflwynodd y Llywodraeth gosbau a dedfrydau mwy difrifol yn y llys i'r rhai sydd yn cael eu dal yn goryrru yn y gobaith y bydd yn arwain at ein ffyrdd yn dod yn fwy diogel.

Felly, beth yw'r cosbau llym a gyflwynwyd?

Maent wedi cyflwyno polisi dim goddefgarwch i droseddwyr sydd wedi cael eu dal yn goryrru yn flaenorol, byddant yn cael 3 pwynt neu fwy ar eu trwydded yn awtomatig.

Yn ogystal â hynny, ni fydd yna ddirwy sefydlog bellach i'r rhai sydd yn cael eu gyrru i'r llys am oryrru; yn lle hynny, bydd y ddirwy yn amrywio o 50% i 150% o incwm wythnosol y troseddwyr, mae'r canran yn dibynnu ar ddifrifoldeb y drosedd – maent yn cael eu categoreiddio mewn tri grŵp; Band A, B a C.

Mae'r gosb gyfartalog ar gyfer trosedd band A yn ddirwy sy'n gysylltiedig â 50% o'ch incwm wythnosol, 100% o'ch incwm wythnosol ar gyfer trosedd band B ac yna 150% o'ch incwm wythnosol ar gyfer trosedd band C. Fodd bynnag, mae yna derfyn i'r dirwyon newydd. Maent yn cael eu capio am £ 2500 i droseddwyr sy'n cael eu dal yn goryrru ar y draffordd a chyfyngiad o £ 1000 ym mhob man arall.

Fynhonnell: https://www.allianzebroker.co.uk/news-and-insight/news/new-speeding-fines-what-you-need-to-know.html