Ymchwil yn dangos diffyg diogelwch syfrdanol yng nghartrefi'r DU - dyma'r 10 rhwystr mwyaf ar gyfer lladron cartref

Yn ôl arolwg gan grŵp Yswiriant Co-op, mae cartrefi yn y DU gyda diffyg diogelwch ofnadwy. Maent wedi darganfod nad yw 28% o oedolion y DU yn cymryd unrhyw ragofalon diogelwch o gwmpas y cartref.

Buont hefyd yn siarad â nifer o gyn-droseddwyr a ddatgelodd y 10 rhwystr mwyaf wrth dorri fewn i dai.

Dywedodd, Noel 'Razor' Smith, cyn-leidr: "Fel cyn-droseddwr, gwn yr holl driciau y mae perchnogion yn defnyddio i gadw eu cartrefi'n ddiogel. Dyna pam yr wyf wedi syfrdanu fod ymchwil y Co-op yn dangos mai ddim ond 28% ohonom ysydd n cymryd unrhyw ragofalon o gwbl. Yn ffodus mae yna gamau syml iawn y gall pawb eu cymryd i wneud ein cartrefi a’n pethau gwerthfawr yn ddiogel."

 

Y 10 rhwystr mwyaf ar gyfer lladron cartref:

  • Camera CCTV 
  • Clywed ci yn cyfarth 
  • Drysau trwm a chryf 
  • Teledu sydd ymlaen 
  • Ffenestri UPVC wedi'u cloi 
  • Ceir wedi'u parcio ar y dreif 
  • Adeilad sydd yn bosib i gymdogion i weld i mewn iddo 
  • Ffensys cyfagos 
  • Giatiau y tu allan i'r adeilad 
  • Goleuadau diogelwch actifedig 

 

Er gwaethaf y dystiolaeth yma, ymddengys mai dim ond 14% sy'n dweud eu bod wedi gosod camerâu CCTV ac er bod cyn-ladron yn nodi fod goleuadau diogelwch actifedig yn rhwystr allweddol i ladron cartref, dim ond 24% o oedolion y DU sy'n dweud eu bod wedi eu gosod ar eu heiddo.

CCTV yw'r rhwystr mwyaf i rwystro lladron tai meddai cyn-droserwydd.

Mae dros hanner (55%) o bobl yn cysgu gyda'u ffenestri ar agor yn y nos, nid yw 24% yn cloi eu drysau tra yn y cartref, a 12% yn gadel eu giatiau gardd ar agor.

Yn ogystal â hynny, dywedodd 20% eu bod yn rhoi lluniau ar gyfryngau cymdeithasol yn dangos eu bod ar wyliau a bod eu cartrefi yn wag.

Dywedodd cyn-droseddwyr mai'r cartrefi anoddaf i dorri fewn iddynt ydi’r rhai mewn dinasoedd (82%). Dywedodd 75% ohonynt mai cartref mewn lleoliadau anghysbell yw'r hawsaf i'w dorri fewn iddynt.

Am bolisi yswiriant cartref dibynadwy, cysylltwch â Tarian.

 

Ffynhonnel: http://www.gloucestershirelive.co.uk/news/property/new-research-shows-shocking-lack-364766