Yr heddlu wedi rhybuddio y cyhoedd am froceriaid yswiriant ffug yn hysbysu ar wefanau cyfryngau cymdeithasol

Mae cwmi sydd yn delio gyda cwynion am dwyll wedi derbyn nifer helaeth o adroddiadau gan aelodau o’r cyhoedd sydd wedi ymateb i datganiadau ysgrifenedig, tudalennau, lluniau a hysbysebion ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn cynnig amrywiaeth o yswiriant am brisiau dymunol.

Fodd bynnag, unwaith mae arian wedi cael ei drosglwyddo i'r twyllwr sydd yn smalio bod yn froceriaid yswiriant, mae nifer o ganlyniadau wedi cael eu hadrodd.

Mewn rhai achosion, mae cyswllt wedi ei dorri gyda'r dioddefwr yn gyfan gwbl ac nid oes unrhyw gyfathrebu pellach. Mewn achosion eraill, mae yswiriant wedi cael ei brynu ar ran y dioddefwr i ddechrau ond wedi cael eu canslo ar unwaith gyda'r yswiriwr; mae hyn yn golygu y gall broceriaid yswiriant ffug anfon gwaith papur wedi eu foidio neu gyrru e-byst yn ymwneud a yswiriant i'r dioddefwr diniwed a chadw unrhyw ffioedd yswiriant sydd yn cael eu ad-dalu.

Mae'r heddlu wedi cynnig y cymorth canlynol i aelodau'r cyhoedd:

"Er fod llawer iawn o yswirwyr a fbroceriaid yswiriant dilys yn gweithredu ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol, mwy na thebyg mae ganddynt wefannau eu hunain a lleoliadau ffisegol hefyd. Mae'n arfer da i gynnal ymchwil pellach ynglŷn ag unrhyw gwmni sy'n cynnig gwasanaethau yswiriant, yn enwedig pan mae’r hysbyseb cychwynnol neu y cyswllt cyntaf wedi bod trwy gyfryngau cymdeithasol.

Os mae brocer yswiriant yn hawlio eu bod mewn cyswllt gyda sefydliad gyda enw da peidiwch â chymryd eu gair, gofalwch eich bod yn cysylltu â'r sefydliad perthnasol yn uniongyrchol ac yn gwirio eu cronfa ddata neu wneud ymholiad."

Felly byddwch yn ofalus pan yn chwilio am yswiriant ar y we neu cysylltwch â Tarian am wasanaeth dibynadwy.