Yswiriant Cartref

Mae mwy nag un dewis yswiriant ar gael i berchnogion tai, ac fe allai polisi Yswiriant Cartref sy'n addas i un fod yn hollol anaddas i rywun arall.  Rydym yn dymuno rhoi dealltwriaeth dda i chi o'r ffordd y gall polisi Yswiriant Cartref weithio er mwyn rhoi'r diogelwch cywir i'ch eiddo chi, boed hwnnw yn sicrwydd cynnwys, yswiriant adeilad, neu'r ddau. 

Trwy'ch yswiriant cynnwys, mae modd i chi ddewis “hen am newydd”, sy'n gallu bod yn ddewis mwy ariannol hyfyw o ystyried sut y gall y rhan fwyaf o'r eitemau yn ein cartref ddibrisio o ran eu gwerth, ac eithrio hen bethau wrth gwrs.  Os ydych yn dymuno i'ch cynnwys gael eu diogelu ymhellach dan eich polisi Yswiriant Cartref, mae modd cynnwys elfennau ychwanegol dewisol difrod damweiniol a sicrwydd meddiannau personol, y mae modd eu hymestyn ar gyfer y cyfnodau pan fyddwch yn teithio, yn eich polisi. 

Gallwn gynnig cyngor ar sail eich cartref, ei gynnwys a'ch cyllideb, gan sicrhau eich bod yn gallu fforddio'r premiwm y byddwch yn ei dalu.  A hefyd, byddwn yn sicrhau eich bod yn deall yr amodau a'r telerau yn llawn, ynghyd ag unrhyw waharddiadau.  Os bydd eich cartref a'i gynnwys yn mynd y tu hwnt i'r hyn y mae modd i Yswiriant Cartref safonol ei gynnwys, byddwn yn ystyried cynhyrchion sy'n addas ar gyfer cartrefi a meddiannau sy'n werth mwy o arian.

Argymhellwyd Tarian i mi, ac fel cwsmer nawr, byddwn yn falch i'w hargymell fy hun

Mrs S Ellis-jones