Yswiriant Moduron

Ceir yw 80% o'r traffig yng Nghymru, ac yn 2013, gwnaeth y traffig hwn deithio dros 27.43 biliwn o gilomedrau.*  Mae hyn ynddo'i hun yn creu llawer mwy o gyfle i gael mân ddamweiniau a damweiniau mwy difrifol, heb ystyried fandaliaeth, lladrad a difrod hyd yn oed.

Rhaid cael Yswiriant Modur er mwyn cadw rhwydwaith helaeth o gerbydau Prydain i fynd.  Mae hwn yn rhwydwaith sy'n cynnwys miliynau o yrwyr unigol, fel chi, na fyddai modd iddynt dalu costau damwain, lladrad neu ddifrod i'w car, neu'r amser y byddent yn ei golli o'r gwaith o ganlyniad i anaf.

Mae'n tîm yn Tarian yn gwerthfawrogi bod y gost yn bwysig iawn pan fyddwch yn dewis eich Yswiriant Modur, ond hefyd, rydym yn gwybod ei bod yn bwysig rhoi ystyriaeth drylwyr i'r math o sicrwydd y byddwch yn ei drefnu.  Gan ystyried eich rhinweddau fel gyrrwr, byddwn yn manteisio ar gynhyrchion perthnasol er mwyn creu polisi sy'n addas i'ch amgylchiadau chi.  Fel hyn, os byddwch yn gyfrifol am hawliad, byddwch yn gwybod bod eich polisi Yswiriant Modur yn cynnwys yr hyn y bydd ei angen arnoch, gan osgoi costau y gallent fod lawer yn uwch.

Mae'r dewis yn cynnwys sicrwydd cynhwysfawr, neu drydydd parti lladrad a thân, ac mae'r dewisiadau ychwanegol yn cynnwys diogelwch cyfreithiol modur, car yn methu a sicrwydd yn y DU, wedi'i ymestyn i 90 diwrnod o sicrwydd Ewropeaidd.

*Cafwyd y wybodaeth hon yn ystadegau llywodraeth Cymru a llywodraeth y DU

Gwnes i eu hargymell i'm merch ac mae'r ddwy ohonom yn gwsmeriaid hapus Tarian erbyn hyn

Ms S Roberts