Yswiriant Teithio

Efallai ein bod yn cymryd yn ganiataol na fydd angen i ni ofidio am unrhyw beth yn ystod ein cyfnod mewn gwlad dramor, wedi'r cyfan, dyna ddiben y rhan fwyaf o deithiau.  Ond nid yw hyn yn newid y ffaith bod sicrwydd cartref yn gallu teimlo'n bell iawn i ffwrdd yn sydyn iawn os bydd rhywbeth yn mynd o'i le pan fyddwch i ffwrdd.  Nid oes yn rhaid i chi fod mewn sefyllfa o'r fath os bydd ein tîm yn Tarian wedi trefnu Yswiriant Teithio ar eich rhan. 

Mae modd i'r rhai dros 50 oed, y rhai y mae ganddynt gyflyrau meddygol ar hyn o bryd, teuluoedd, anturiaethwyr a myfyrwyr fwynhau teithio gan wybod bod ganddynt Yswiriant Teithio sy'n berthnasol iddyn nhw. 

Ni fydd cyngor a chymorth arbenigol fyth yn bell i ffwrdd ble bynnag y byddwch yn y byd os byddwch yn cael problem, gan bod llinell gymorth 24 awr ar gael.  Cyn gynted ag y byddwch yn cysylltu, bydd ein tîm ymroddedig yn gwneud gwaith diflino i sicrhau bod unrhyw gyfyng-gyngor y byddwch yn ei wynebu yn cael ei ddatrys cyn gynted ag y bo modd, boed hynny yn basbort sydd wedi mynd ar goll neu'n gostau meddygol yn dilyn anaf sgïo.  

Mae cymaint o ddewisiadau ar gael i chi fel teithiwr, fel rhywun sy'n hoffi mynd ar wyliau byr i wahanol ddinasoedd neu fel rhywun sy'n hoffi mynd ar wyliau mwy traddodiadol, os ydych yn mynd i ffwrdd sawl gwaith y flwyddyn ac os oes angen polisi teithio blynyddol arnoch, neu sicrwydd un taith.  

Mae'n cynghorwyr yn dymuno rhoi gwybod i chi am y dewisiadau hyn, cyn eich cynghori a chreu polisi sydd fwyaf addas i chi gyda chynhyrchion gan ystod eang o yswirwyr.

Mae wastad yn bleser siarad gyda staff cyfeillgar Tarian ac maent yn darparu gwasanaeth effeithlon a phroffesiynol ar ein cyfer.  Rydym yn fwy na bodlon rhoi ein hanghenion yswiriant yn eu gofal nhw, ac ni fyddem yn petruso eu hargymell i'n cleientiaid

Mr Iorwerth Williams, Partner, Cyfrifwyr Dunn & Ellis, Porthmadog