Hawliadau

Mae ein tîm profiadol yn Tarian yma i chi os oes angen i chi wneud hawliad.

 

Po fwyaf o wybodaeth a gesglir, y darlun cliriach y gallwn ei greu wrth brosesu eich cais. Mae’r rheswm hwn yn ddefnyddiol os gallwch goladu unrhyw ddogfennau a allai fod yn berthnasol, megis contractau neu dderbynebau, a chymryd unrhyw luniau lle bo’n bosibl.

 

Drwy gysylltu â ni ar yr adeg gynharaf bosibl, gallwn reoli a phrosesu eich hawliad ar eich cyfer, gan anelu at setliad cyflym wedi’i hwyluso gan y berthynas gref sydd gennym â’n rhwydwaith o yswirwyr, er mwyn i chi beidio â chael anghyfleustra am gyfnod hwy na’r angen.

Cysylltwch â ni    * Maes gofynnol.
    Rydym yn ceisio ymateb i bob ymholiad cyn pen dau ddiwrnod gwaith. Peidiwch â chyflwyno unrhyw ddata sensitif.