Yswiriant Busnes

Darganfod Yswiriant

Gyda dros 21 o flynyddoedd o brofiad o weithio gyda amrywiaeth o fusnesau, mae modd i ni yn   Tarian nodi’r risgiau unigryw sy’n berthnasol i wahanol sectorau, yn ogystal â sefydliadau unigol, er mwyn creu polisi Yswiriant Busnes sy’n cynnig y diogelwch cywir.

Efallai bod gofyn i sefydliadau sy’n delio gyda’r cyhoedd megis theatrau, safleoedd hamdden a chlybiau chwaraeon ddelio gyda mwy o gyfleoedd atebolrwydd cyhoeddus nag argraffwyr er enghraifft, a byddai gwestai, tafarndai a bwytai yn cael eu heffeithio’n fawr pe byddent yn colli eu trwydded neu’n cael tân yn eu cegin.

Mae’r mathau o yswiriant y mae eu hangen ar eich busnes yn amrywio’n fawr ac yn dibynnu eich amgylchiadau unigryw, a byddwn yn gweithio gyda chi i nodi’r anghenion hyn.

Film & TV page hero image

Gwarchodaeth Gan Gynnwys:

Aediladau a Chynnwys

Stoc

Offer a pheiriannau

Cyfarwyddwyr a Swyddogion

Atebolrwydd i’r Cyhoedd

Atebolrwydd Fel Cyflogwr

Ymyrraeth Busnes

Eiddo Wrth Gludo

Seiber

Film & TV page hero image

Yr ateb cywir i’ch busnes

Byddwn yn sicrhau bod eich polisi yswiriant busnes yn gallu ymateb i ofynion eich busnes ac yn cael ei greu gyda’r gorchudd mwyaf perthnasol. Os ydych yn gweithredu o’ch safle eich hun, gall yswiriant eiddo busnes gwmpasu eich adeilad cyfan yn erbyn risg.

Os bydd offer busnes yn cael eu colli, eu dwyn neu eu difrodi, gellir rhoi yswiriant offer busnes yn ei le.

Gorchuddio’r manylion

Mae yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn hanfodol ar gyfer unrhyw fusnes sy’n rhyngweithio ag aelodau’r cyhoedd, tra bod atebolrwydd cyflogwyr yn hollbwysig i unrhyw sefydliad sy’n cyflogi staff

CONTACT US

Related products 

Motor teaser image

Yswiriant Modur

Home insurance hero image

Yswiriant Cartref

Travel teaser image

Yswiriant Teithio